Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

632 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi và đáp án: Lò hơi và mạng nhiệt (ĐHBK/2012)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Nhiệt - Điện lạnh 04 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: LÒ HƠI VÀ MẠNG...
Ngày upload: 28-08-2015

Đề thi và đáp án: Dao cắt 1 (CĐKTCT/2010)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: DAO CẮT 1 - năm 2010 của Trường...
Ngày upload: 28-08-2015

Đồ gá

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐỒ GÁ - năm 2011 của...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi và đáp án: Nhiệt động lực học kỹ thuật

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT - năm 2012...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi và đáp án: Kỹ thuật phản ứng

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: KỸ THUẬT PHẢN ỨNG năm 2014 của Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM. Đề thi...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi và đáp án: Kiểm toán

Thể loại: Kiểm toán
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KIỂM TOÁN của Trường Đại...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi: Cấu kết điện tử & vi mạch

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 15 ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN: CẤU KẾT ĐIỆN TỬ VÀ VI MẠCH năm 2014 của Trường Đại học Thái...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi và đáp án: Địa lý các Châu II

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: ĐỊA LÝ CÁC CHÂU II năm 2012 của Trường Đại học Hoa Lư. Đề...
Ngày upload: 23-08-2015

Nhập môn Khoa học trái đất

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NHẬP MÔN KHOA HỌC TRÁI ĐẤT năm 2012 của trường...
Ngày upload: 23-08-2015

Đề thi tuyển sinh LTĐH môn: Cơ sở dữ liệu

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG...
Ngày upload: 19-08-2015

Nguội sửa chữa máy công cụ

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT CHUYÊN...
Ngày upload: 18-08-2015

Kỹ thuật xây dựng

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT CHUYÊN...
Ngày upload: 18-08-2015

Đề thi tốt nghiệp CĐN: Lập trình máy tính

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT...
Ngày upload: 18-08-2015

Đề thi tốt nghiệp CĐN: Lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ: LẮP ĐẶT ĐIỆN...
Ngày upload: 18-08-2015

Đề thi tốt nghiệp nghề: Cắt gọt kim loại

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI...
Ngày upload: 16-08-2015

Đề thi tốt nghiệp nghề: Hàn

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kỹ thuật 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ ĐÁP ÁN KÈM THEO) LÝ THUYẾT CHUYÊN...
Ngày upload: 16-08-2015

Đề thi tốt nghiệp ngành Lắp đặt thiết bị cơ khí

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT CHUYÊN...
Ngày upload: 16-08-2015

Đề thi tốt nghiệp nghề Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT CHUYÊN...
Ngày upload: 16-08-2015

Đề thi tốt nghiệp nghề Điện tử công nghiệp

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành Điện tử Công nghiệp ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT...
Ngày upload: 15-08-2015

Đề thi tốt nghiệp: Ngành Kế toán doanh nghiệp

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT CHUYÊN...
Ngày upload: 14-08-2015