Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

676 bài viết cho "Đồ án tốt nghiệp"

Giải pháp truyền tải IP trên quang cho mạng viễn thông tỉnh Nghệ An

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc ứng dụng các kỹ thuật truyền tải IP trên quang là một xu hướng tất yếu của mạng viễn thông hiện nay. Với mục tiêu tìm hiểu kỹ thuật...
Ngày upload: 23-05-2015

Giải pháp truyền tải IP trên quang cho mạng viễn thông tỉnh Nghệ An

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc ứng dụng các kỹ thuật truyền tải IP trên quang là một xu hướng tất yếu của mạng viễn thông hiện nay. Với mục tiêu tìm hiểu kỹ thuật...
Ngày upload: 23-05-2015

Tìm hiểu và ứng dụng DRUPAL

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong khoá luận này, nhóm tác giả tìm hiểu và trình bày được các phần sau: - Khái niệm phần mềm nguồn mở. -...
Ngày upload: 15-05-2015

Tìm hiểu và ứng dụng DRUPAL

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong khoá luận này, nhóm tác giả tìm hiểu và trình bày được các phần sau: - Khái niệm phần mềm nguồn mở. -...
Ngày upload: 15-05-2015

Ứng dụng mã nguồn mở vào bảo mật hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài thực tế dựa trên những ứng dụng thực tế đã được triển khai ở Bộ Kế Hoạch Đầu Tư. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống dựa trên mô...
Ngày upload: 15-05-2015

Ứng dụng mã nguồn mở vào bảo mật hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài thực tế dựa trên những ứng dụng thực tế đã được triển khai ở Bộ Kế Hoạch Đầu Tư. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống dựa trên mô...
Ngày upload: 15-05-2015

Nâng cao chất lượng điện áp bằng cách thay đổi hệ số công suất cosφ. Áp dụng tính toán thiết kế tụ bù cho trạm biến áp tiêu thụ 560kVA-35/0,4kV cung cấp điện cho công ty TNHH H&B

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay việc ứng dụng kỹ thuật điều khiển tự động trong quá trình vận hành các thiết bị bự (máy bự đồng bộ, tụ bự…) và việc điều chỉnh...
Ngày upload: 15-05-2015

Nâng cao chất lượng điện áp bằng cách thay đổi hệ số công suất cosφ. Áp dụng tính toán thiết kế tụ bù cho trạm biến áp tiêu thụ 560kVA-35/0,4kV cung cấp điện cho công ty TNHH H&B

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay việc ứng dụng kỹ thuật điều khiển tự động trong quá trình vận hành các thiết bị bự (máy bự đồng bộ, tụ bự…) và việc điều chỉnh...
Ngày upload: 15-05-2015

Nghiên cứu khái quát về sản xuất điện năng và làm mát máy phát tuabin hơi. Đi sâu hệ thống hòa đồng bộ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung chính của Đồ án gồm có 3 chương chính sau: - Chương 1: Khái quát về sản xuất điện năng sử dụng tuabin hơi. - Chương 2:...
Ngày upload: 08-05-2015

Nghiên cứu khái quát về sản xuất điện năng và làm mát máy phát tuabin hơi. Đi sâu hệ thống hòa đồng bộ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung chính của Đồ án gồm có 3 chương chính sau: - Chương 1: Khái quát về sản xuất điện năng sử dụng tuabin hơi. - Chương 2:...
Ngày upload: 08-05-2015

Nghiên cứu mô hình MVC trong lập trình .NET để xây dựng website đăng ký mua giáo trình qua mạng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc nghiên cứu ASP.NET MVC nhằm những mục đích sau: - Phục vụ cho việc xây dựng trang website mua bán sách. - Tạo nguồn tài liệu ASP.NET...
Ngày upload: 24-11-2014

Nghiên cứu mô hình MVC trong lập trình .NET để xây dựng website đăng ký mua giáo trình qua mạng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc nghiên cứu ASP.NET MVC nhằm những mục đích sau: - Phục vụ cho việc xây dựng trang website mua bán sách. - Tạo nguồn tài liệu ASP.NET...
Ngày upload: 24-11-2014

Xây dựng bộ chỉnh lưu cầu một pha tiristor có công suất P = 1kW, điện áp U = 220V có bộ lọc điện, cấp điện cho động cơ một chiều để điều chỉnh tốc độ bằng điện áp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đề tài "Xây dựng bộ chỉnh lưu cầu một pha tiristor có công suất P = 1kW, điện áp U = 220V có bộ lọc điện, cấp điện cho động cơ một...
Ngày upload: 02-11-2014

Xây dựng bộ chỉnh lưu cầu một pha tiristor có công suất P = 1kW, điện áp U = 220V có bộ lọc điện, cấp điện cho động cơ một chiều để điều chỉnh tốc độ bằng điện áp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đề tài "Xây dựng bộ chỉnh lưu cầu một pha tiristor có công suất P = 1kW, điện áp U = 220V có bộ lọc điện, cấp điện cho động cơ một...
Ngày upload: 02-11-2014

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Tân An, tỉnh Long An công suất 4500m3/ ngày.đêm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung của đề tài bao gồm: - Tổng hợp các tài liệu có liên quan về các phƣơng pháp xử lý nước thải. - Thu thập các...
Ngày upload: 01-11-2014

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Tân An, tỉnh Long An công suất 4500m3/ ngày.đêm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung của đề tài bao gồm: - Tổng hợp các tài liệu có liên quan về các phƣơng pháp xử lý nước thải. - Thu thập các...
Ngày upload: 01-11-2014

Thiết kế hệ thống treo trên xe cơ sở Hyundai mighty HD72 3,5 tấn

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ở Việt Nam hiện nay, với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công nghệ vận tải của kỹ thuật thì tính tiện nghi của ô tô...
Ngày upload: 01-11-2014

Thiết kế hệ thống treo trên xe cơ sở Hyundai mighty HD72 3,5 tấn

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ở Việt Nam hiện nay, với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công nghệ vận tải của kỹ thuật thì tính tiện nghi của ô tô...
Ngày upload: 01-11-2014

Thiết kế bộ nghịch lưu PWM 5KW

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đồ án tập trung nghiên cứu thiết kế bộ nghịch lưu điều biến độ rộng xung – PWM công suất 5 kW. Trong đề tài bao gồm hai phần: Thiết kế bộ nghịch lưu...
Ngày upload: 01-11-2014

Thiết kế bộ nghịch lưu PWM 5KW

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đồ án tập trung nghiên cứu thiết kế bộ nghịch lưu điều biến độ rộng xung – PWM công suất 5 kW. Trong đề tài bao gồm hai phần: Thiết kế bộ nghịch lưu...
Ngày upload: 01-11-2014