Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

338 bài viết cho "Đồ án tốt nghiệp"

Máy TEMS

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài được chia thành hai phần: - Phần I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG DI ĐỘNG GSM. + Chương 1: Giới thiệu về lịch sử phát triển mạng GSM và cấu trúc địa...
Ngày upload: 19-08-2014

Mạng cảm nhận không dây và đánh giá bằng thực nghiệm một số thông số qua điều khiển thâm nhập môi trường

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài được chia thành hai phần: - Phần I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG DI ĐỘNG GSM. + Chương 1: Giới thiệu về lịch sử phát triển mạng GSM và cấu trúc địa...
Ngày upload: 19-08-2014

Nghiên cứu hệ thống điều khiển quá trình PCS7 của hãng Siemens

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nền công nghiệp thế giới đang trên đà phát triển ngày càng cao và vấn đề tự động hoá đặt lên hàng đầu trong...
Ngày upload: 19-08-2014

Lập trình thiết kế hệ thống chuông báo tại trường học

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nền công nghiệp thế giới đang trên đà phát triển ngày càng cao và vấn đề tự động hoá đặt lên hàng đầu trong...
Ngày upload: 19-08-2014

KỸ THUẬT XỬ LÝ TÍN HIỆU TRONG WiMAX

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nền công nghiệp thế giới đang trên đà phát triển ngày càng cao và vấn đề tự động hoá đặt lên hàng đầu trong...
Ngày upload: 19-08-2014

Kỹ thuật Radio over Fiber

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nền công nghiệp thế giới đang trên đà phát triển ngày càng cao và vấn đề tự động hoá đặt lên hàng đầu trong...
Ngày upload: 19-08-2014

Kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực giao – OFDM

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nền công nghiệp thế giới đang trên đà phát triển ngày càng cao và vấn đề tự động hoá đặt lên hàng đầu trong...
Ngày upload: 18-08-2014

Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị bộ nguồn kép trong chế độ máy phát sử dụng động cơ lai có tốc độ dải rộng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nền công nghiệp thế giới đang trên đà phát triển ngày càng cao và vấn đề tự động hoá đặt lên hàng đầu trong...
Ngày upload: 18-08-2014

Hệ thống thông tin sợi quang

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng về thông tin viễn thông, hệ thống truyền dẫn quang – truyền tín hiệu trên sợi quang...
Ngày upload: 18-08-2014

Đô án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống quản lý các chỉ số môi trường

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đô án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống quản lý các chỉ số môi trường và cảnh báo ô nhiễm môi trường...
Ngày upload: 18-08-2014

Đồ án tốt nghiệp thiết kế truyền động điện và trang bị điện hệ thống băng tải

Thể loại: Điện - Điện tử
Đồ án tốt nghiệp thiết kế truyền động điện và trang bị điện hệ thống băng tải trình bày vấn đề về thiết bị vận tải liên tục, đường vận tải kết...
Ngày upload: 17-08-2014

BIỆN PHÁP THOẢ ĐÁNG BẢO MẬT VÔ TUYẾN VỚI FPGA VÀ ASIC

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đồ án tốt nghiệp này, ngoài tập trung phân tích các thuật toán bảo mật, mã hóa khác nhau, còn...
Ngày upload: 16-08-2014

Kỹ thuật sấy

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong quy trình công nghệ sản xuất của rất nhiều sản phẩm có công đoạn sấy khô để bảo quản dài ngày. Đối với từng loại sản phẩm sấy...
Ngày upload: 14-08-2014

Khảo sát mô hình xử lý ammonium bằng công nghệ sinh học nasu

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục tiêu của đề tài "Khảo sát mô hình xử lý ammonium bằng công nghệ sinh học nasu": - Nghiên...
Ngày upload: 13-08-2014

Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại TPHCM và đề xuất giải pháp giảm thiểu

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại TPHCM và đề xuất giải pháp giảm...
Ngày upload: 12-08-2014

Hệ thống đường ống biển

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đồ án này đã thực hiện những bước tiếp cận hết sức cơ bản trong quy trình phân tích mỏi cho đường ống. Đối tượng nghiên cứu trực...
Ngày upload: 12-08-2014

Tìm hiểu, thiết kế nguồn hàn một chiều dùng bộ chỉnh lưu có : Ihmax= 400 A; Udmax= 70V

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đồ án này đã thực hiện những bước tiếp cận hết sức cơ bản trong quy trình phân tích mỏi cho đường ống. Đối tượng nghiên cứu trực...
Ngày upload: 12-08-2014

Xử lý nước thải nhà máy chế biến mũ cao su

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung của đồ án tốt nghiệp với đề tài "Xử lý nước thải nhà máy chế biến mũ cao su": Tổng quan về công...
Ngày upload: 12-08-2014

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống khởi động động cơ dị bộ lồng sóc

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Động cơ không đồng bộ là nhân tố rất quan trọng trong công nghiệp, nghiên cứu về đặc điểm của nó, về những...
Ngày upload: 12-08-2014

Xây dựng bộ chấn lưu 3 chức năng cho đèn neon sự cố

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Sự phát triển của “Kỹ thuật chiếu sáng” đã mở rộng đáng kể các lĩnh vực ứng dụng của máy tính,...
Ngày upload: 11-08-2014