Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

676 bài viết cho "Đồ án tốt nghiệp"

Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của đồ án gồm 3 phần: PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ KIẾN TRÚC. PHẦN II: KẾT CẤU. Phần này có các chương sau: Chương 1: Cơ sở thiết...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của đồ án gồm 3 phần: PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ KIẾN TRÚC. PHẦN II: KẾT CẤU. Phần này có các chương sau: Chương 1: Cơ sở thiết...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế chiếu sáng đường Lê Hồng Phong sử dụng đèn LED

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Với đề tài “thiết kế chiếu sáng đường Lê Hồng Phong sử dụng đèn LED”, sinh viên Nguyễn Công Thương...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế chiếu sáng đường Lê Hồng Phong sử dụng đèn LED

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Với đề tài “thiết kế chiếu sáng đường Lê Hồng Phong sử dụng đèn LED”, sinh viên Nguyễn Công Thương...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế cấp điện tự dùng cho Công Ty Nhiệt Điện Phả Lại

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đồ án tốt nghiệp với đề tài Thiết kế cấp điện tự dùng cho Công Ty Nhiệt Điện Phả Lại", sinh viên Đỗ Phương Thảo đã trình...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế cấp điện tự dùng cho Công Ty Nhiệt Điện Phả Lại

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đồ án tốt nghiệp với đề tài Thiết kế cấp điện tự dùng cho Công Ty Nhiệt Điện Phả Lại", sinh viên Đỗ Phương Thảo đã trình...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế cấp điện cho xã Hồng Thái - An Dương - Hải Phòng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, điện năng đóng một vai trò vô cùng quan trọng và cần...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế cấp điện cho xã Hồng Thái - An Dương - Hải Phòng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, điện năng đóng một vai trò vô cùng quan trọng và cần...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế cấp điện cho xã An Đồng An Dương - Hải Phòng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, điện năng đóng một vai trò vô cùng quan trọng và cần...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế cấp điện cho xã An Đồng An Dương - Hải Phòng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, điện năng đóng một vai trò vô cùng quan trọng và cần...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế bộ nạp ắc quy tự động ổn dòng và ổn áp cho ắc quy có Udm=12V, dung lượng 50Ah

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngày nay hầu như tất cả các máy móc thiết bị trong công nghiệp cũng như trong đời sống hàng đều phải sử dụng điện năng, phần lớn...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế bộ nạp ắc quy tự động ổn dòng và ổn áp cho ắc quy có Udm=12V, dung lượng 50Ah

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngày nay hầu như tất cả các máy móc thiết bị trong công nghiệp cũng như trong đời sống hàng đều phải sử dụng điện năng, phần lớn...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế bộ khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngày nay hầu như tất cả các máy móc thiết bị trong công nghiệp cũng như trong đời sống hàng đều phải sử dụng điện năng, phần lớn...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế bộ khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngày nay hầu như tất cả các máy móc thiết bị trong công nghiệp cũng như trong đời sống hàng đều phải sử dụng điện năng, phần lớn...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế bộ điều khiển từ xa kết nối với S7- 200 để điều khiển hệ thống quạt thông gió

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngày này với sự phát triển của khoa học kĩ thuật sự đa dạng của các linh kiện điện tử số, các thiết bị điều khiển tự động. Các công...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế bộ điều khiển từ xa kết nối với S7- 200 để điều khiển hệ thống quạt thông gió

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngày này với sự phát triển của khoa học kĩ thuật sự đa dạng của các linh kiện điện tử số, các thiết bị điều khiển tự động. Các công...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế bộ điều khiển trạm 110KV bằng PLC trong nhà máy xi măng Hải Phòng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngày nay ai cũng biết rõ rằng công nghệ PLC đóng vai trò quan trọng trong năng lượng cơ và làm bộ não cho các bộ phận...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế bộ điều khiển trạm 110KV bằng PLC trong nhà máy xi măng Hải Phòng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngày nay ai cũng biết rõ rằng công nghệ PLC đóng vai trò quan trọng trong năng lượng cơ và làm bộ não cho các bộ phận...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống mạ dây hàn điện tại công ty cổ phần que hàn Việt Đức

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hội nhập cùng sự phát triển của đất nƣớc, Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức đã thƣơng hiệu khẳng định vị thế của mình trên thị...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống mạ dây hàn điện tại công ty cổ phần que hàn Việt Đức

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hội nhập cùng sự phát triển của đất nƣớc, Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức đã thƣơng hiệu khẳng định vị thế của mình trên thị...
Ngày upload: 22-08-2014