Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

743 bài viết cho "Kỹ năng giao tiếp"

Tổng quan về quản trị nhân sự

Thể loại: Kỹ năng lãnh đạo
Kể từ khi hình thành xã hội loài người, con người biết hợp quần thành tổ chức thì vấn đề quản trị bắt đầu xuất hiện. Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều gắn liền với một phương thức...
Ngày upload: 17-05-2011

Những sai lầm “kinh điển” khi giao tiếp làm ăn

Thể loại: ROOT
Bạn biết phải ăn mặc lịch sự khi đi gặp đối tác nhưng bạn lại quên béng mất một số quy tắc quan trọng khác. Điều đó làm bạn mất điểm và khả năng thành công cũng giảm đi quá nửa....
Ngày upload: 23-08-2010

Bí quyết nói chuyện hay

Thể loại: Kỹ năng giao tiếp
Bí quyết nói chuyện là có nghệ thuật làm thinh, có nghệ thuật chất vấn, có nghệ thuật nghe và nhất là khi nói phải nói có văn chất, văn sắc, văn vị, văn khí và văn phong. Nói cách...
Ngày upload: 23-08-2010