Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

676 bài viết cho "Kỹ năng mềm"

Kỹ năng kiểm soát quá trình - MBP

Thể loại: Kỹ năng lãnh đạo
Xin giới thiệu đến các bạn Slide KỸ NĂNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH (Dành cho nhà quản lý). Khi nghiên cứu tài liệu...
Ngày upload: 06-02-2015

Kỹ năng kiểm soát quá trình - MBP

Thể loại: Kỹ năng lãnh đạo
Xin giới thiệu đến các bạn Slide KỸ NĂNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH (Dành cho nhà quản lý). Khi nghiên cứu tài liệu...
Ngày upload: 06-02-2015

Kỹ năng làm việc nhóm - TeamWork

Thể loại: Kỹ năng làm việc nhóm
Bạn đã biết cách làm việc nhóm hiệu quả chưa? Tài liệu này sẽ cung cấp phương pháp làm việc nhóm một cách...
Ngày upload: 18-08-2014

Kỹ năng làm việc nhóm - TeamWork

Thể loại: Kỹ năng làm việc nhóm
Bạn đã biết cách làm việc nhóm hiệu quả chưa? Tài liệu này sẽ cung cấp phương pháp làm việc nhóm một cách...
Ngày upload: 18-08-2014

Chuẩn bị thuyết trình

Thể loại: Kỹ năng thuyết trình
Các bước chuẩn bị cho một bài thuyết trình là gì? Tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn các bước chuẩn bị cho một bài...
Ngày upload: 18-08-2014

Chuẩn bị thuyết trình

Thể loại: Kỹ năng thuyết trình
Các bước chuẩn bị cho một bài thuyết trình là gì? Tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn các bước chuẩn bị cho một bài...
Ngày upload: 18-08-2014

6 chiếc mũ tư duy

Thể loại: Kỹ năng tư duy
Bạn đã biết cách tư duy hiệu quả cao trong cuộc sống chưa? Tái liệu này sẽ cung cấp cho bạn cách tư duy tổng lực để thành...
Ngày upload: 18-08-2014

6 chiếc mũ tư duy

Thể loại: Kỹ năng tư duy
Bạn đã biết cách tư duy hiệu quả cao trong cuộc sống chưa? Tái liệu này sẽ cung cấp cho bạn cách tư duy tổng lực để thành...
Ngày upload: 18-08-2014

Sức mạnh của trí tưởng tượng

Thể loại: Kỹ năng khác
Bạn có biết sức mạnh vô biên của trí tưởng tượng là như thế nào không? Tài liệu này sẽ cho chúng ta thấy được...
Ngày upload: 18-08-2014

Sức mạnh của trí tưởng tượng

Thể loại: Kỹ năng khác
Bạn có biết sức mạnh vô biên của trí tưởng tượng là như thế nào không? Tài liệu này sẽ cho chúng ta thấy được...
Ngày upload: 18-08-2014

Lãnh đạo 360

Thể loại: Kỹ năng lãnh đạo
Bạn có biết sức mạnh vô biên của trí tưởng tượng là như thế nào không? Tài liệu này sẽ cho chúng ta thấy được...
Ngày upload: 18-08-2014

Lãnh đạo 360

Thể loại: Kỹ năng lãnh đạo
Bạn có biết sức mạnh vô biên của trí tưởng tượng là như thế nào không? Tài liệu này sẽ cho chúng ta thấy được...
Ngày upload: 18-08-2014

Kỹ năng viết báo cáo

Thể loại: Kỹ năng khác
Bạn có biết sức mạnh vô biên của trí tưởng tượng là như thế nào không? Tài liệu này sẽ cho chúng ta thấy được...
Ngày upload: 18-08-2014

Kỹ năng viết báo cáo

Thể loại: Kỹ năng khác
Bạn có biết sức mạnh vô biên của trí tưởng tượng là như thế nào không? Tài liệu này sẽ cho chúng ta thấy được...
Ngày upload: 18-08-2014

Kỹ năng giao quyền

Thể loại: Kỹ năng khác
Người thành đạt là người biết giao quyền cho người khác. Tài liệu này sẽ giúp bạn có thể trở thành một người giao quyền...
Ngày upload: 18-08-2014

Kỹ năng giao quyền

Thể loại: Kỹ năng khác
Người thành đạt là người biết giao quyền cho người khác. Tài liệu này sẽ giúp bạn có thể trở thành một người giao quyền...
Ngày upload: 18-08-2014

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh_Nguyễn Văn Vẹn

Thể loại: Kỹ năng đàm phán
Người thành đạt là người biết giao quyền cho người khác. Tài liệu này sẽ giúp bạn có thể trở thành một người giao quyền...
Ngày upload: 01-08-2014

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh_Nguyễn Văn Vẹn

Thể loại: Kỹ năng đàm phán
Người thành đạt là người biết giao quyền cho người khác. Tài liệu này sẽ giúp bạn có thể trở thành một người giao quyền...
Ngày upload: 01-08-2014

TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC - ĐH HARVARD

Thể loại: Kỹ năng lãnh đạo
Phần 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUAN 1. Năng lực là gì? Năng lực, một trong những thuật ngữ chung nhất, là "thứ" mà một cá nhân phải...
Ngày upload: 29-07-2014

TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC - ĐH HARVARD

Thể loại: Kỹ năng lãnh đạo
Phần 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUAN 1. Năng lực là gì? Năng lực, một trong những thuật ngữ chung nhất, là "thứ" mà một cá nhân phải...
Ngày upload: 29-07-2014