Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

834 bài viết cho "Luận văn"

Đánh giá mức chất lượng mỹ phẩm Avon của sinh viên khóa 8 khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học An Giang

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Chúng ta đang sống trong một môi trường hiện đại, tiếp thu nền công nghệ tiên tiến. Nhu cầu gặp gỡ và giao tiếp giữa người với người ngày...
Ngày upload: 10-11-2015

Đánh giá mức chất lượng mỹ phẩm Avon của sinh viên khóa 8 khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học An Giang

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Chúng ta đang sống trong một môi trường hiện đại, tiếp thu nền công nghệ tiên tiến. Nhu cầu gặp gỡ và giao tiếp giữa người với người ngày...
Ngày upload: 10-11-2015

Hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel - Vĩnh Phúc

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Luận văn này nghiên cứu chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel; bao gồm hệ thống lý luận,...
Ngày upload: 10-11-2015

Hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel - Vĩnh Phúc

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Luận văn này nghiên cứu chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel; bao gồm hệ thống lý luận,...
Ngày upload: 10-11-2015

Thực trạng và giải pháp nhằm cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Quỹ BHXH là một bộ phận cốt lõi không thể thiếu được và có thể nói nó là vai trò quan trọng nhất trong hoạt động...
Ngày upload: 07-11-2015

Thực trạng và giải pháp nhằm cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Quỹ BHXH là một bộ phận cốt lõi không thể thiếu được và có thể nói nó là vai trò quan trọng nhất trong hoạt động...
Ngày upload: 07-11-2015

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong luận văn này, tác giả đã sử dụng phương pháp so sánh để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu và dùng...
Ngày upload: 07-11-2015

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong luận văn này, tác giả đã sử dụng phương pháp so sánh để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu và dùng...
Ngày upload: 07-11-2015

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Kinh Doanh Nhà Số 3

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trên cơ sở tình hình thực tế của bộ máy quản trị của công ty Kinh Doanh Nhà Số 3 cùng với quá trình khảo sát,...
Ngày upload: 06-11-2015

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Kinh Doanh Nhà Số 3

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trên cơ sở tình hình thực tế của bộ máy quản trị của công ty Kinh Doanh Nhà Số 3 cùng với quá trình khảo sát,...
Ngày upload: 06-11-2015

Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Athena

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong tình hình kinh doanh hiện nay, công tác chăm sóc khách hàng được xem như một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhận thức...
Ngày upload: 06-11-2015

Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Athena

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong tình hình kinh doanh hiện nay, công tác chăm sóc khách hàng được xem như một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhận thức...
Ngày upload: 06-11-2015

Quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Quỹ BHXH là một bộ phận cốt lõi không thể thiếu được và có thể nói nó là vai trò quan trọng nhất trong hoạt động...
Ngày upload: 06-11-2015

Quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Quỹ BHXH là một bộ phận cốt lõi không thể thiếu được và có thể nói nó là vai trò quan trọng nhất trong hoạt động...
Ngày upload: 06-11-2015

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kỹ năng mềm cho Sinh viên tại Trường Đại học Thương mại

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Luận văn này cung cấp cái nhìn tổng thể về những kỹ năng mềm mà sinh viên Thương mại hiện có và những yêu cầu về kỹ năng mềm...
Ngày upload: 05-11-2015

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kỹ năng mềm cho Sinh viên tại Trường Đại học Thương mại

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Luận văn này cung cấp cái nhìn tổng thể về những kỹ năng mềm mà sinh viên Thương mại hiện có và những yêu cầu về kỹ năng mềm...
Ngày upload: 05-11-2015

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện...
Ngày upload: 23-07-2015

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện...
Ngày upload: 23-07-2015

Bàn về yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Bàn về yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập”, tác giả đã làm rõ...
Ngày upload: 08-05-2015

Bàn về yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Bàn về yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập”, tác giả đã làm rõ...
Ngày upload: 08-05-2015