Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

417 bài viết cho "Luận văn"

Đánh giá mức chất lượng mỹ phẩm Avon của sinh viên khóa 8 khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học An Giang

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Chúng ta đang sống trong một môi trường hiện đại, tiếp thu nền công nghệ tiên tiến. Nhu cầu gặp gỡ và giao tiếp giữa người với người ngày...
Ngày upload: 10-11-2015

Hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel - Vĩnh Phúc

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Luận văn này nghiên cứu chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel; bao gồm hệ thống lý luận,...
Ngày upload: 10-11-2015

Thực trạng và giải pháp nhằm cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Quỹ BHXH là một bộ phận cốt lõi không thể thiếu được và có thể nói nó là vai trò quan trọng nhất trong hoạt động...
Ngày upload: 07-11-2015

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong luận văn này, tác giả đã sử dụng phương pháp so sánh để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu và dùng...
Ngày upload: 07-11-2015

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Kinh Doanh Nhà Số 3

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trên cơ sở tình hình thực tế của bộ máy quản trị của công ty Kinh Doanh Nhà Số 3 cùng với quá trình khảo sát,...
Ngày upload: 06-11-2015

Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Athena

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong tình hình kinh doanh hiện nay, công tác chăm sóc khách hàng được xem như một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhận thức...
Ngày upload: 06-11-2015

Quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Quỹ BHXH là một bộ phận cốt lõi không thể thiếu được và có thể nói nó là vai trò quan trọng nhất trong hoạt động...
Ngày upload: 06-11-2015

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kỹ năng mềm cho Sinh viên tại Trường Đại học Thương mại

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Luận văn này cung cấp cái nhìn tổng thể về những kỹ năng mềm mà sinh viên Thương mại hiện có và những yêu cầu về kỹ năng mềm...
Ngày upload: 05-11-2015

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện...
Ngày upload: 23-07-2015

Bàn về yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Bàn về yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập”, tác giả đã làm rõ...
Ngày upload: 08-05-2015

Đánh giá giảm nghèo Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Chương I : Cơ sở lý thuyết 1 - Về nghèo khổ 1.1 - Khái niệm Phạm trù nghèo khổ có thể hiểu theo những khía cạnh khác nhau....
Ngày upload: 20-04-2015

Tình hình hoạt động về công tác tiêu thụ sản phẩm và doanh thu sản phẩm ở Công ty TNHH Thương mại An Phú

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Chương I : Cơ sở lý thuyết 1 - Về nghèo khổ 1.1 - Khái niệm Phạm trù nghèo khổ có thể hiểu theo những khía cạnh khác nhau....
Ngày upload: 07-03-2015

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải tại Công ty cổ phần Thương mại và Vận tài quốc tế Châu Giang

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Chương I : Cơ sở lý thuyết 1 - Về nghèo khổ 1.1 - Khái niệm Phạm trù nghèo khổ có thể hiểu theo những khía cạnh khác nhau....
Ngày upload: 07-03-2015

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2000 tại Công ty In Hàng Không

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Chương I : Cơ sở lý thuyết 1 - Về nghèo khổ 1.1 - Khái niệm Phạm trù nghèo khổ có thể hiểu theo những khía cạnh khác nhau....
Ngày upload: 07-03-2015

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Thắng Lợi

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong điều kiện hiện nay, nền kinh tế thị trường nước ta ngày càng phát triển, cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, sự phân cực...
Ngày upload: 07-03-2015

Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở 2

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá...
Ngày upload: 06-03-2015

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại Công ty TNHH TM Âu Á - Chi nhánh Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Tuyển dụng hiện nay là vấn đề đặt ra chung với toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt là trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay, người thất nghiệp...
Ngày upload: 06-03-2015

Một số giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại sở giao dịch i - ngân...
Ngày upload: 05-03-2015

Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Nam Việt

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Nam Việt nhằm mục...
Ngày upload: 05-03-2015

Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Hồng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Luận văn: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Hồng,...
Ngày upload: 05-03-2015