Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

417 bài viết cho "Luận văn"

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súc cơ sở Tân Phú Trung

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung của luận văn tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súc cơ ở Tân Phú Trung" gồm:
- Khảo sát,...
Ngày upload: 27-09-2014

Tái sinh phôi soma cây mít

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm: - Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến phát sinh tế bào soma; - Nghiên cứu...
Ngày upload: 27-09-2014

Quy trình công nghệ xử lý nước thải KCN Tân Bình

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của luận văn tốt nghiệp với đề tài "Quy trình công nghệ xử lý nước thải KCN Tân Bình" gồm có 3 chương: - CHƯƠNG I: TỔNG QUAN...
Ngày upload: 27-09-2014

Quản lý rác thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu công tác quản lý rác thải tại Hà Nội với những vấn đề môi trường xung quanh...
Ngày upload: 26-09-2014

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Vấn đề quản lý chất thải nguy hại nói chung và xử lý chất thải nguy hại nói riêng hiện đang là vấn đề hết sức bức xúc đối...
Ngày upload: 26-09-2014

Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng: ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Với mục tiêu hiệu quả mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá đã đưa ra ý tưởng xây dựng tổ hợp...
Ngày upload: 26-09-2014

Nhận thức của người dân ở các vùng núi nhằm đưa ra các biện pháp thích hợp để nâng cao nhận thức của người dân

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay tình trạng khai thác rừng quá mức và tình trạng đốt rừng làm nương rẫy xảy ra rất nghiêm trọng. Tình trạng...
Ngày upload: 17-09-2014

Nhân giống in vitro cây Giáng hương (Pterocarpus macrocapus)

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Nhân giống in vitro cây Giáng hương (Pterocarpus macrocapus)" được sinh viên Đặng Thị Thanh Thúy được tiến...
Ngày upload: 17-09-2014

Nghiên cứu xác định Ciprofloxacin (CIP) trong một số dược phẩm bằng phương pháp điện hóa

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đề tài "Nghiên cứu xác định Ciprofloxacin (CIP) trong một số dược phẩm bằng phương pháp điện hóa", sinh viên Nguyễn Thu Thủy sử dụng...
Ngày upload: 17-09-2014

Nghiên cứu tổng quan về năng lượng gió và nhà máy điện gió Phương Mai Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong nội dung luận văn với đề tài "Nghiên cứu tổng quan về năng lượng gió và nhà máy điện gió Phương Mai Việt Nam" sinh viên...
Ngày upload: 17-09-2014

Nghiên cứu thử nghiệm quy trình thu nhận chế phẩm giàu β-glucan và oligoglucosamin

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ở nước ta, các công trình nghiên cứu thu nhận và thử nghiệm tác dụng của β-glucan và OG còn rất hạn chế. Nhằm tạo nguồn...
Ngày upload: 17-09-2014

Nghiên cứu thử nghiệm chế biến rượu vang Sabôchê

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài "Nghiên cứu thử nghiệm chế biến rượu vang Sabôchê" sẽ khảo sát khả năng lên men của một số chủng nấm men như Saccharomyces cerevisiae...
Ngày upload: 17-09-2014

Luận văn thạc sĩ: Phân tích chính sách đấu thầu vàng miếng của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Luận văn thạc sĩ với đề tài "Phân tích chính sách đấu thầu vàng miếng của ngân hàng nhà nước Việt Nam" có mục...
Ngày upload: 16-09-2014

Nghiên cứu sản xuất kháng thể thỏ kháng Ovalbumin dùng phát hiện Ovalbumin trong vacxin cúm A/H5N1

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu sản xuất kháng thể thỏ kháng Ovalbumin dùng phát hiện Ovalbumin trong vacxin cúm...
Ngày upload: 15-09-2014

Nghiên cứu quy trình sấy men bánh mì bằng phương pháp sấy tầng sôi

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Nghiên cứu quy trình sấy men bánh mì bằng phương pháp sấy tầng sôi" được thực hiện nhằm mục...
Ngày upload: 15-09-2014

Nghiên cứu quy trình chế biến chè hòa tan bằng phương pháp sấy thăng hoa

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nói đến chè không một ai trong chúng ta không biết, thật vậy chè là một thức uống có nguồn gốc từ lâu đời của người...
Ngày upload: 15-09-2014

Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại TPHCM đến năm 2010

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Với đề tài "Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại TPHCM...
Ngày upload: 15-09-2014

Nghiên cứu một số sản phẩm từ khế

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài "Nghiên cứu một số sản phẩm từ khế" góp phần làm phong phú các sản phẩm từ khế, đồng thời thúc đẩy việc nhân rộng...
Ngày upload: 15-09-2014

Nghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) tại Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) tại...
Ngày upload: 15-09-2014

Nghiên cứu đánh giá một số cơ sở dữ liệu thường dùng trong thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài “Nghiên cứu đánh giá một số cơ sở dữ liệu thường dùng trong thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam” được tiến...
Ngày upload: 14-09-2014