Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

417 bài viết cho "Luận văn"

Tìm hiểu về máy TEMS

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài được chia thành hai phần: - Phần I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG DI ĐỘNG GSM. Phần I của đề tài sẽ đề cập tới những khái niệm cơ bản nhất về hệ thống...
Ngày upload: 28-08-2014

Tìm hiểu tình hình giao khoán quản lý bảo vệ rừng và trồng rừng trên địa bàn Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Sông Mao - Bắc Bình -Bình Thuận

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này được thực hiện với các mục tiêu sau đây: - Tìm hiểu tiến trình trồng và quản lý bảo vệ rừng giữa hai...
Ngày upload: 28-08-2014

Thử nghiệm nuôi tép trấu

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đồng Bằng Sông Cửu Long (  ĐBSCL) rất giàu tiềm năng phát triển thuỷ sản đối tượng nuôi ngày càng đa dạng. Do đó, việc ương...
Ngày upload: 28-08-2014

Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển ngành thủy sản Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề tốt nghiệp này gồm các chương sau:
- Chương I : Những vấn đề lý luận và thực...
Ngày upload: 28-08-2014

Thực nghiệm ương cá tra trong ao đất tại trung tâm giống thủy sản Caseamex – Cần Thơ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung nghiên cứu của đề tài "Thực nghiệm ương cá tra trong ao đất tại trung tâm giống thủy sản Caseamex – Cần Thơ" bao gồm: - Khảo sát...
Ngày upload: 28-08-2014

Thiết kế xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh cho huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 đến 2030

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của luận văn với đề tài "Thiết kế xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh cho huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông giai đoạn...
Ngày upload: 28-08-2014

Thiết Kế và Thi Công Máy Thu Phát Ký Tự 8 Bit

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong nửa cuối thế kỷ này, nhân loại đã chứng kiến cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật diễn ra trên các lĩnh vực. Trong đó mạnh mẽ...
Ngày upload: 28-08-2014

Thiết kế và thi công mạch cảnh báo tốc độ và tính cước xe taxi

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Taxi là loại hình đưa đón khách tương đối mới mẽ đối với nước ta nhưng lại không xa lạ gì đối với các nước. Nó tỏ ra tiện...
Ngày upload: 28-08-2014

Thiết kế và thi công hệ thống Kit Vi Điều Khiển 8951

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Dựa trên cơ sở của các đề tài vi xử lý và vi điều khiển, đặc biệt là các...
Ngày upload: 28-08-2014

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MỘT MÔ HÌNH MẠCH KÍCH THYRISTOR TRONG THIẾT BỊ CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài "THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MỘT MÔ HÌNH MẠCH KÍCH THYRISTOR TRONG THIẾT BỊ CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN" là một đề tài vừa...
Ngày upload: 25-08-2014

Sử dụng các loại sinh khối Artemia để ương lươn đồng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay, nuôi trồng thủy sản nước ngọt đã và đang trở thành một nghề sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao đặc biệt...
Ngày upload: 22-08-2014

So sánh một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của các mô hình nuôi thâm canh tôm sú (Penaeus monodon) và tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) ở tỉnh Kiên Giang

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
So sánh một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của các mô hình nuôi thâm canh tôm sú (Penaeus monodon) và tôm...
Ngày upload: 22-08-2014

So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình lúa 2 vụ và mô hình lúa 3 vụ ở Tân Hồng - Đồng Tháp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay, phong trào chuyển đổi sản xuất, áp dụng kỹ thuật, mô hình canh tác mới của các nông hộ diễn ra ngày càng...
Ngày upload: 22-08-2014

So sánh hiệu quả kinh tế của hai mô hình nuôi tôm sú thâm canh và quãng canh cải tiến của tỉnh Bạc Liêu

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay, phong trào chuyển đổi sản xuất, áp dụng kỹ thuật, mô hình canh tác mới của các nông hộ diễn ra ngày càng...
Ngày upload: 22-08-2014

Quy trình bảo dưỡng ly hợp trên xe Corolla

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay, phong trào chuyển đổi sản xuất, áp dụng kỹ thuật, mô hình canh tác mới của các nông hộ diễn ra ngày càng...
Ngày upload: 21-08-2014

Quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không có nitơ do vi sinh vật

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay, phong trào chuyển đổi sản xuất, áp dụng kỹ thuật, mô hình canh tác mới của các nông hộ diễn ra ngày càng...
Ngày upload: 21-08-2014

Quang báo có kết hợp với cơ khí

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài “Quang báo có kết hợp với cơ khí” là sự kết hợp giữa quay quét ra ma trận led tĩnh. Nội dung luận văn đã trình...
Ngày upload: 21-08-2014

Phát triển nuôi sinh khối tảo Spirulina platensis trong phòng thí nghiệm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Spirulina platensis  là một loại vi tảo có dạng xoắn, màu xanh lam. Tảo sống và phát triển mạnh trong môi trường giàu bicarbonat...
Ngày upload: 21-08-2014