Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

417 bài viết cho "Luận văn"

Tổng hợp và tạo dòng phân tử gen interferon alpha 2a

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Từ lâu interferon được biết đến nhƣ một chất có khả năng chữa bệnh ung thư, tham gia vào đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu. Muốn có được một...
Ngày upload: 20-08-2014

Vận dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên đối với WTP của người dân Viên Chăn cho Khu bảo tồn Houay Nhang

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài: “Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để xác định sẵn lòng chi trả (WTP) của người dân ở Viên Chăn cho...
Ngày upload: 20-08-2014

Phân tích trang bị điện hệ thống điều tiết nước hồ chứa Hà Động

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài: “Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để xác định sẵn lòng chi trả (WTP) của người dân ở Viên Chăn cho...
Ngày upload: 20-08-2014

Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa ở huyện Tân Hưng tỉnh Long An

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đề tài "Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa ở huyện Tân Hưng tỉnh Long An" đã giải quyết được...
Ngày upload: 20-08-2014

Phân tích thực trạng báo cáo phản ứng có hại (ADR) của thuốc tại các cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn từ 2006-2008

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống Cảnh giác dược quốc gia, với mong muốn có được một cái nhìn khái quát...
Ngày upload: 20-08-2014

Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng luân canh hai vụ lúa – một vụ bắp của hộ nông dân huyện Ba Tri – tỉnh Bến Tre

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Các nội dung chính của đề tài "Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng luân canh hai vụ lúa – một vụ bắp của hộ...
Ngày upload: 20-08-2014

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh phía Nam tổng công ty xây dựng Trường Sơn

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Các nội dung chính của đề tài "Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng luân canh hai vụ lúa – một vụ bắp của hộ...
Ngày upload: 20-08-2014

Phân tích hiệu quả chăn nuôi heo thịt của trang trại Tân Nghĩa Thành tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Các nội dung chính của đề tài "Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng luân canh hai vụ lúa – một vụ bắp của hộ...
Ngày upload: 20-08-2014

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình luân canh 2 vụ lúa-1 vụ mè của hộ nông dân huyện Bình Tân

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bài luận văn tốt nghiệp với đề tài "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình luân canh 2 vụ lúa-1...
Ngày upload: 20-08-2014

Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình lúa cá và lúa màu ở xã Vĩnh Phú Đông

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đồ án tốt nghiệp với đề tài "Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình lúa cá và lúa màu ở xã...
Ngày upload: 20-08-2014

NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ SINH SẢN CÁ CHẠCH LẤU

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Cá Chạch lấu (Mastacembelus armatus) là loài cá sống ở nước ngọt, có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện...
Ngày upload: 20-08-2014

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày càng có nhiều thiết bị bán dẫn công suất hiện đại được sử dụng...
Ngày upload: 20-08-2014

Nghiên cứu tổng hợp các mô hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài nhằm mục đích cung cấp hệ thống thông tin về sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn đã được sản xuất và sử dụng trên địa...
Ngày upload: 19-08-2014

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất Chitin theo phương pháp sinh học kết hợp hóa học

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài nhằm mục đích cung cấp hệ thống thông tin về sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn đã được sản xuất và sử dụng trên địa...
Ngày upload: 19-08-2014

Nghiên cứu phân loại rừng theo nguy cơ cháy cho huyện Hoành Bồ và huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài nhằm mục đích cung cấp hệ thống thông tin về sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn đã được sản xuất và sử dụng trên địa...
Ngày upload: 19-08-2014

Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng VPBANK

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ tín dụng và sự thỏa mãn của...
Ngày upload: 19-08-2014

Nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính II

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của luận văn tốt nghiệp với đề tài "Nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài...
Ngày upload: 19-08-2014

MẠCH PLC VÀ CẢM BIẾN TRONG BĂNG CHUYỀN

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung tập luận văn này gồm 4 chương: - Chương I : GIỚI THIỆU VỀ PLC. - Chương II : GIỚI THIỆU VỀ CẢM BIẾN. - Chương III : ỨNG DỤNG PLC VÀ CẢM BIẾN ĐỂ ĐIỀU KHIỂN...
Ngày upload: 19-08-2014

Kỹ thuật nuôi cá Tra thương phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Tô Châu Đồng Tháp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài "Kỹ thuật nuôi cá Tra thương phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Tô Châu Đồng Tháp" được thực hiện bao gồm các nội dung...
Ngày upload: 19-08-2014

KẾT CẤU CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của luận văn tốt nghiệp với đề tài "Kết cấu công trình trụ sở văn phòng công ty cổ phần Xây dựng số 5" gồm có 3 phần...
Ngày upload: 18-08-2014