Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

417 bài viết cho "Luận văn"

Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Qua việc tìm hiểu và nghiên cứu đề tài này bằng việc phân tích thực trạng hoạt động TTQT tại ngân hàng TMCP Quận đội thông qua đó phần nào tháo gỡ những vướng mắt hiện đang tồn...
Ngày upload: 08-12-2013

Tìm Hiểu Về SC-FDMA Trong Truyền Thông Di Động

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Qua việc tìm hiểu và nghiên cứu đề tài này bằng việc phân tích thực trạng hoạt động TTQT tại ngân hàng TMCP Quận đội thông qua đó phần nào tháo gỡ những vướng mắt hiện đang tồn...
Ngày upload: 06-12-2013

Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế mới ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế, chuyển từ kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạt động hoạch toán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi....
Ngày upload: 06-12-2013

Vai trò của kinh tế tư nhân

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Đối với mọi quốc gia, khu vực kinh tế tư nhân có vai trò hết sức quá trình trong phát triển kinh tế của đất nước. Đối với  nước ta, mặc dù trong quá trình phát triển trải qua...
Ngày upload: 06-12-2013

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TẠI VIỆT NAM

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học

Một thực tế rõ ràng là tất cả các ngành trong nền kinh tế đều chịu ảnh hưởng to lớn của ngành xăng dầu. Khi giá xăng dầu biến...

Ngày upload: 06-12-2013

TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Muốn mở rộng phát triển bất kỳ ngành kinh tế nào cũng cần có vốn, vốn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất. Để đáp ứng được nhu cầu vốn cho tất cả các ngành, các khu vực...
Ngày upload: 06-12-2013

Công ty Cổ Phần

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Trên cơ sở đổi mới tư duy kinh tế, những năm gần đây nền kinh tế kế ạch hoá tập trung ở nước ta đã từng bước chuyển sang kinh tế thị trường như một đòi hỏi tất yếu của sự phát...
Ngày upload: 06-12-2013

Luân Văn Thạc Sỹ Kinh Tế

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Với xu thế xã hội hóa giáo dục hiện nay, hệ thống giáo dục cùng tồn tại song song hai loại hình công lập và ngoài công lập. Sự đa dạng về loại hình đã tạo nên sự cạnh tranh...
Ngày upload: 06-12-2013

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN 2015

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Trên thế giới, mặc dù mỗi nước có chế độ chính trị khác nhau nhưng đều coi hợp tác xã (HTX) là một mô hình giúp hộ gia đình nông dân nói riêng, người nghèo nói...
Ngày upload: 06-12-2013

Đề tài : “ ISO ”

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển kéo theo sự lớn mạnh của nhiều ngành công nghiệp. Lúc này sản xuất hàng hóa được tổ chức thành nhiều công đoạn, lượng hàng hóa sản xuất ra...
Ngày upload: 06-12-2013

ĐỀ TÀI: TIẾP CẬN TỔ CHỨC LÀ MỘT HỆ THỐNG

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Phương pháp hệ thống: xác định thành phần , sắp xếp cấu trúc , chức năng của các hệ thống và định hướng cho tổ chức Giúp cho nhà quản lý vạch ra chương trình hành động , dự...
Ngày upload: 06-12-2013

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong những năm gần đây, Việt Nam đang trên đà hội nhập quốc tế, thị trường chứng khoán nước ta cũng có những bước chuyển mình đáng kể, đặc biệt là sự phát triển của các Sở giao...
Ngày upload: 05-12-2013

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ, THANH TOÁN BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong nền kinh tế mở cửa hội nhập với thế giới, chúng ta vừa nắm bắt được nhiều cơ hội song cũng có nhiều thách thức. Trước đây để huy động vốn thì doanh nghiệp chủ yếu là sẽ đi...
Ngày upload: 05-12-2013

Tái cấu trúc hệ thống tài chính Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
TT sơ cấp • Tổ chức PH: KBNN, chính quyền địa phương, DNNN được chính phủ bảo lãnh, NHPT • TPCP được PH từ 1991, từ 2003 được đấu thầu với NHTM và công ty BH • Phương thức: đấu...
Ngày upload: 05-12-2013

Đề tài tình hình lạm phát Việt Nam 2008 và hướng đến mực tiêu quốc gia 2015

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Theo Marx “ Lạm phát là hiện tượng tiền giấy tràn ngập các kênh lưu thông tiền tệ , vượt qua nhu cầu của kinh tế làm cho tiền tệ bị mất giá và phân phối lại thu nhập quốc dân .Như...
Ngày upload: 05-12-2013

Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Vốn luôn được coi là một trong những nhân tố quyết định trong quá trình phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế. Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới -...
Ngày upload: 04-12-2013