Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

417 bài viết cho "Luận văn"

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong những năm qua các doanh nghiệp nói chung, đối với doanh nghiệp Bưu chính viễn thông nói riêng, công tác tổ chức lao động...
Ngày upload: 12-12-2014

Bộ máy quản trị tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Hà Phú An

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Các doanh nghiệp muốn phát triển một cách mạnh mẽ, vững chắc thì không thể thiếu được bộ máy quản trị,...
Ngày upload: 12-12-2014

Sử dụng thuật toán

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Luận văn nghiên cứu tổng quan về đặc tính công nghệ khai phá dữ liệu, các kỹ thuật khai phá dữ liệu (phân cụm, phân lớp..),...
Ngày upload: 27-11-2014

Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc là một thương hiệu mạnh trên thị trường bánh kẹo miền Bắc,...
Ngày upload: 27-11-2014

Nghiên cứu công tác Quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Xếp dỡ Sài Gòn

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này giới hạn ở các vấn đề mang tính chất lý luận và các giải pháp ứng dụng cụ thể có thể thực hiện ở...
Ngày upload: 27-11-2014

Một số giải pháp tăng cường QLNN đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài "Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay" với mục tiêu nêu...
Ngày upload: 27-11-2014

Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty Điện lực Hoàng Mai

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Để doanh nghiệp mình tồn tại và phát triển cùng với nền kinh tế thị trường như hiện nay, đòi hỏi nhà quản lý phải biết khai...
Ngày upload: 26-11-2014

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm và vai trò quan trọng của chính sách tiền lương....
Ngày upload: 26-11-2014

Hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học của Công ty Liên doanh TNHH Hải Hà - KOTOBUKI

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Tổ chức lao động khoa học giúp cho doanh nghiệp sử dụng một cách tiết kiệm có hiệu quả và mang lại tính khoa học trong việc sử dụng lao động. Sự...
Ngày upload: 26-11-2014

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – ICON4,...
Ngày upload: 26-11-2014

Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đối với các doanh nghiệp nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, doanh...
Ngày upload: 26-11-2014

Giải pháp nâng cao động lực cho cán bộ, công nhân viên chức trong Nhà Xuất bản Xây dựng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục đích nghiên cứu của đề tài này là trên cơ sở làm rõ lý luận của việc nâng cao động lực cho người lao động...
Ngày upload: 26-11-2014

Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải điện 4 đến năm 2015

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này luận giải cơ sở khoa học và thực tiễn để đề ra một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải điện 4...
Ngày upload: 24-11-2014

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và lao động tại Công ty hóa chất 21

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Một doanh nghiệp muốn thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì cần có nhiều các yếu tố như sử dụng có hiệu quả...
Ngày upload: 24-11-2014

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Bảo An Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Với mọi doanh nghiệp, lĩnh vực nhân sự luôn là một mảng lớn và được sự quan tâm của ban lãnh đạo. Do con người ngày càng...
Ngày upload: 24-11-2014

Đo lường sự hài lòng của công nhân Công ty Dệt may 29/3

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa làm cho hoạt động cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng khốc liệt. Muốn đứng vững...
Ngày upload: 24-11-2014

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật Hồng Thủy

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Bắt đầu cho một thời điểm chạy đua về năng suất lao động và hiệu quả lao động, lãnh đạo các doanh nghiệp phải thật sự chú trọng vào việc tạo...
Ngày upload: 24-11-2014

Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp điện cao thế Đồng Nai đến năm 2015

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung Luận văn là đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực cho Xí Nghiệp Điện Cao Thế Đồng Nai đáp ứng...
Ngày upload: 24-11-2014

Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay, đối với mọi doanh nghiệp, nhân sự có thể coi là vấn đề đáng quan tâm hàng đầu bên cạnh những vấn đề về hoạt động sản xuất...
Ngày upload: 21-11-2014

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hoàn Mỹ - Chi nhánh Đà Nẵng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hoà mình vào sự phát triển của nền kinh tế, doanh nghiệp ngày nay luôn tạo cho mình chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Muốn...
Ngày upload: 21-11-2014