Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

468 bài viết cho "Phần mềm"

X icon, biểu tượng nút stop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Ngày upload: 22-08-2011

Chữ bóc sơn

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Ngày upload: 22-08-2011

Chữ băng đá trong photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Ngày upload: 22-08-2011

Hiệu ứng Wormhole trong photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Hiệu ứng Wormhole Tạo hiệu ứng Wormhole cho tranh. Trước tiên bạn mở một ảnh cần tạo hiệu ứng. Sau đó tạo một file mới với size, độ phân giải = tấm hình mà bạn sẽ thao tác ở đó...
Ngày upload: 22-08-2011

Hiệu ứng 3D trong Photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Hiệu ứng Wormhole Tạo hiệu ứng Wormhole cho tranh. Trước tiên bạn mở một ảnh cần tạo hiệu ứng. Sau đó tạo một file mới với size, độ phân giải = tấm hình mà bạn sẽ thao tác ở đó...
Ngày upload: 22-08-2011

Tạo tranh khắc gỗ bằng Photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Hiệu ứng Wormhole Tạo hiệu ứng Wormhole cho tranh. Trước tiên bạn mở một ảnh cần tạo hiệu ứng. Sau đó tạo một file mới với size, độ phân giải = tấm hình mà bạn sẽ thao tác ở đó...
Ngày upload: 22-08-2011

Khung trời huyền ảo

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Hiệu ứng Wormhole Tạo hiệu ứng Wormhole cho tranh. Trước tiên bạn mở một ảnh cần tạo hiệu ứng. Sau đó tạo một file mới với size, độ phân giải = tấm hình mà bạn sẽ thao tác ở đó...
Ngày upload: 22-08-2011

Chủ đề: Olympic Bắc kinh

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Hiệu ứng Wormhole Tạo hiệu ứng Wormhole cho tranh. Trước tiên bạn mở một ảnh cần tạo hiệu ứng. Sau đó tạo một file mới với size, độ phân giải = tấm hình mà bạn sẽ thao tác ở đó...
Ngày upload: 22-08-2011

Hiển thị đối tượng 2D

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Hiệu ứng Wormhole Tạo hiệu ứng Wormhole cho tranh. Trước tiên bạn mở một ảnh cần tạo hiệu ứng. Sau đó tạo một file mới với size, độ phân giải = tấm hình mà bạn sẽ thao tác ở đó...
Ngày upload: 22-08-2011

Làm tấm gương trong photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Hê hê, có ai thích hiệu ứng gương nhu thế không?, tui viết tut luôn nhá, tranh thủ tuổi trẻ spam được lúc nào hay lúc ấy, mai này già rồi không còn cơ hội spam...
Ngày upload: 22-08-2011

Biến hình bình thường thành hình tuyết phủ bằng Photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Rừng cây bị tuyết phủ Ở bài này người ta lợi dụng những điểm ảnh sáng để làm nên tuyết phủ các bạn có thấy điểm khác và giống nhau giữa 2 hình kia không - đó là tuyết phủ tại vùng...
Ngày upload: 22-08-2011

Làm hình đội quân chiến binh bằng Photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Rừng cây bị tuyết phủ Ở bài này người ta lợi dụng những điểm ảnh sáng để làm nên tuyết phủ các bạn có thấy điểm khác và giống nhau giữa 2 hình kia không - đó là tuyết phủ tại vùng...
Ngày upload: 22-08-2011