Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

936 bài viết cho "Phần mềm"

LÀM LÀN KHÓI BẰNG PHOTOSHOP

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Ngày upload: 24-08-2011

LÀM LÀN KHÓI BẰNG PHOTOSHOP

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Ngày upload: 24-08-2011

Làm mịn da bằng photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Ngày upload: 24-08-2011

Làm mịn da bằng photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Ngày upload: 24-08-2011

Làm nét ảnh bằng photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Ngày upload: 24-08-2011

Làm nét ảnh bằng photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Ngày upload: 24-08-2011

LÀM MÉP GIẤY BỊ UỐN CONG

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Ngày upload: 24-08-2011

LÀM MÉP GIẤY BỊ UỐN CONG

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Ngày upload: 24-08-2011

LÀM MẶT TRỜI LỬA

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Ngày upload: 24-08-2011

LÀM MẶT TRỜI LỬA

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Ngày upload: 24-08-2011

Làm quen với smart object và adjustment layer

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Mở đầu bài này chúng ta sẽ làm quen với smart object và adjustment layer. Tên gọi thì loằng ngoằng như vậy nhưng chúng thực ra rất đơn giản, biết cách vận dụng sẽ nâng cao hiệu...
Ngày upload: 24-08-2011

Làm quen với smart object và adjustment layer

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Mở đầu bài này chúng ta sẽ làm quen với smart object và adjustment layer. Tên gọi thì loằng ngoằng như vậy nhưng chúng thực ra rất đơn giản, biết cách vận dụng sẽ nâng cao hiệu...
Ngày upload: 24-08-2011

Hiệu ứng trên mặt nước

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Chúng ta sẽ thực hiện một design nho nhỏ bao gồm tất cả mọi thứ: ghép ảnh, hiệu ứng, chỉnh sửa màu và một chút text. Hãy mở ảnh 2 của bài ra: Màu của mặt nước này có vẻ hơi nhợt...
Ngày upload: 24-08-2011

Hiệu ứng trên mặt nước

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Chúng ta sẽ thực hiện một design nho nhỏ bao gồm tất cả mọi thứ: ghép ảnh, hiệu ứng, chỉnh sửa màu và một chút text. Hãy mở ảnh 2 của bài ra: Màu của mặt nước này có vẻ hơi nhợt...
Ngày upload: 24-08-2011

Chữ thư pháp nổi trong Photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Một bài hướng dẫn về hiệu ứng chữ khá bắt mắt sử dụng hiệu ứng nổi 3D, font chữ Calligraphy và Layer Styles trong Photoshop Hiệu ứng này rất đơn giản, hãy xem làm cách nào để...
Ngày upload: 24-08-2011

Chữ thư pháp nổi trong Photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Một bài hướng dẫn về hiệu ứng chữ khá bắt mắt sử dụng hiệu ứng nổi 3D, font chữ Calligraphy và Layer Styles trong Photoshop Hiệu ứng này rất đơn giản, hãy xem làm cách nào để...
Ngày upload: 24-08-2011

Ghép ảnh

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Trước hết là tách hình: Ảnh gốc của nó rất lớn, và tất nhiên là các bạn nên tách nó trên khổ nguyên gốc, vừa dễ làm chi tiết các chi tiết nhỏ, ảnh tác ra cũng có độ nét...
Ngày upload: 24-08-2011

Ghép ảnh

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Trước hết là tách hình: Ảnh gốc của nó rất lớn, và tất nhiên là các bạn nên tách nó trên khổ nguyên gốc, vừa dễ làm chi tiết các chi tiết nhỏ, ảnh tác ra cũng có độ nét...
Ngày upload: 24-08-2011

Chỉnh màu trong photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Điều kiện về ánh sáng Chế độ ánh sáng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của một bức ảnh, đôi khi nó còn là yếu tố quyết định để tạo nên những...
Ngày upload: 24-08-2011

Chỉnh màu trong photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Điều kiện về ánh sáng Chế độ ánh sáng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của một bức ảnh, đôi khi nó còn là yếu tố quyết định để tạo nên những...
Ngày upload: 24-08-2011