Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

496 bài viết cho "Tài liệu học tập"

Ứng dụng mô hình Logit để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Á Châu

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Mục tiêu của luận văn là làm rõ tổng quan về mô hình Logit đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp; ứng dụng...
Ngày upload: 23-07-2015

Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Luận văn Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu trình bày với cấu trúc 3 chương, với mục đích thể hiện...
Ngày upload: 23-07-2015

Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk với nội dung giới thiệu về công ty Vinamilk, phân tích thị trường mục tiêu,...
Ngày upload: 23-07-2015

Hoàng Lê Nhất Thống Chí phần 1

Thể loại: Văn học Việt Nam
Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk với nội dung giới thiệu về công ty Vinamilk, phân tích thị trường mục tiêu,...
Ngày upload: 23-07-2015

Tự học Excel

Thể loại: Microsoft Excel
Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk với nội dung giới thiệu về công ty Vinamilk, phân tích thị trường mục tiêu,...
Ngày upload: 23-07-2015

Tìm hiểu Excel 2007

Thể loại: Microsoft Excel
Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk với nội dung giới thiệu về công ty Vinamilk, phân tích thị trường mục tiêu,...
Ngày upload: 23-07-2015

Những tuyệt chiêu hay trong Excel

Thể loại: Microsoft Excel
Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk với nội dung giới thiệu về công ty Vinamilk, phân tích thị trường mục tiêu,...
Ngày upload: 23-07-2015

Giáo trình Excel

Thể loại: Microsoft Excel
Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk với nội dung giới thiệu về công ty Vinamilk, phân tích thị trường mục tiêu,...
Ngày upload: 23-07-2015

Đề cương ôn tập môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk với nội dung giới thiệu về công ty Vinamilk, phân tích thị trường mục tiêu,...
Ngày upload: 23-07-2015

Một số câu hỏi về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk với nội dung giới thiệu về công ty Vinamilk, phân tích thị trường mục tiêu,...
Ngày upload: 23-07-2015

Đề cương Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề cương và soạn môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần học thuyết kinh tế giá trị - Lý luận của chủ nghĩa...
Ngày upload: 23-07-2015

Bộ đề thi vi mô có đáp án

Thể loại: Kinh tế học
Đề cương và soạn môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần học thuyết kinh tế giá trị - Lý luận của chủ nghĩa...
Ngày upload: 23-07-2015

Bài giảng đại số tuyến tính tham khảo bản full

Thể loại: Toán cao cấp
Đề cương và soạn môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần học thuyết kinh tế giá trị - Lý luận của chủ nghĩa...
Ngày upload: 23-07-2015

BÀI GIẢNG LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Thể loại: Luật hành chính
Bài giảng LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH của luật gia Dương Quang Thọ giới thiệu về: sự cần thiết ban hành luật xử lý VPHC, các...
Ngày upload: 23-07-2015

Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật

Thể loại: Nhà nước & pháp luật
Slide bài giảng "Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luậ"t của ThS Đặng Thị Thu Trang, giảng viên môn lý luận nhà nước...
Ngày upload: 23-07-2015

Hướng dẫn xây dựng trang web

Thể loại: Lập trình Web
Slide bài giảng "Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luậ"t của ThS Đặng Thị Thu Trang, giảng viên môn lý luận nhà nước...
Ngày upload: 22-07-2015

Hướng dẫn học Xác suất Chương 3 Các quy luật phân phối xác suất

Thể loại: Xác suất - Thống kê
Slide bài giảng "Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luậ"t của ThS Đặng Thị Thu Trang, giảng viên môn lý luận nhà nước...
Ngày upload: 22-07-2015

Hướng dẫn học Xác suất Chương 2 Đại lượng ngẫu nhiên

Thể loại: Xác suất - Thống kê
Slide bài giảng "Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luậ"t của ThS Đặng Thị Thu Trang, giảng viên môn lý luận nhà nước...
Ngày upload: 22-07-2015

Hướng dẫn học Xác suất - Chương 1 Xác suất của biến cố

Thể loại: Xác suất - Thống kê
Slide bài giảng "Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luậ"t của ThS Đặng Thị Thu Trang, giảng viên môn lý luận nhà nước...
Ngày upload: 22-07-2015

Bài giảng môn học Thuế

Thể loại: Thuế
Slide bài giảng "Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luậ"t của ThS Đặng Thị Thu Trang, giảng viên môn lý luận nhà nước...
Ngày upload: 22-07-2015