Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

446 bài viết cho "Tài liệu"

Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư

Thể loại: Văn học Việt Nam
Nét mới lạ nổi bật trong tập tạp văn này là giọng điệu chính luận kiểu Nguyễn Ngọc Tư khi bàn về những vấn đề thiết thực, sát sườn với...
Ngày upload: 24-07-2015

Quá trình sáng tạo thơ ca

Thể loại: Văn học Việt Nam
Nét mới lạ nổi bật trong tập tạp văn này là giọng điệu chính luận kiểu Nguyễn Ngọc Tư khi bàn về những vấn đề thiết thực, sát sườn với...
Ngày upload: 24-07-2015

Giáo trình lí luận Văn học

Thể loại: Văn học Việt Nam
Nét mới lạ nổi bật trong tập tạp văn này là giọng điệu chính luận kiểu Nguyễn Ngọc Tư khi bàn về những vấn đề thiết thực, sát sườn với...
Ngày upload: 24-07-2015

Cách làm thơ

Thể loại: Văn học Việt Nam
Nét mới lạ nổi bật trong tập tạp văn này là giọng điệu chính luận kiểu Nguyễn Ngọc Tư khi bàn về những vấn đề thiết thực, sát sườn với...
Ngày upload: 24-07-2015

Bí mật hồ cá thần

Thể loại: Văn học Việt Nam
Một câu chuyện kì ảo và huyền hoặc về tuổi thơ, huyền thoại về con cá thần khổng lồ cùng những số phận nhiều ẩn ức nơi làng quê cổ...
Ngày upload: 24-07-2015

Ăn mày dĩ vãng full

Thể loại: Văn học Việt Nam
Ăn mày dĩ vãng là một tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai, một nhà văn với nghiệp văn chương gắn liền cùng chủ đề người lính và...
Ngày upload: 24-07-2015

Quản lý quá trình đào tạo Y sĩ tại Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý quá trình đào tạo Y sĩ tại Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên có mục tiêu...
Ngày upload: 24-07-2015

Bồi dưỡng phương pháp học tập cho học viên ở đại học quân sự theo tư tưởng “lấy tự học làm cốt” của Hồ Chí Minh

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Mục tiêu của luận án: Bồi dưỡng PPHT cho HV ở đại học quân sự theo tư tưởng “lấy tự học làm cốt” của Hồ Chí Minh nhằm giúp cho HV ở đại học...
Ngày upload: 24-07-2015

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện...
Ngày upload: 23-07-2015

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở Việt Nam nhằm mục tiêu khám...
Ngày upload: 23-07-2015

Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học phần hóa phi kim chương trình hóa học Trung học Phổ thông

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Mục đích nghiên cứu của luận án: Vận dụng DHTDA vào dạy học phần hoá học phi kim chương trình hoá học Trung học phổ thông...
Ngày upload: 23-07-2015

Ứng dụng mô hình Logit để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Á Châu

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Mục tiêu của luận văn là làm rõ tổng quan về mô hình Logit đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp; ứng dụng...
Ngày upload: 23-07-2015

Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Luận văn Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu trình bày với cấu trúc 3 chương, với mục đích thể hiện...
Ngày upload: 23-07-2015

Hoàng Lê Nhất Thống Chí phần 1

Thể loại: Văn học Việt Nam
Luận văn Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu trình bày với cấu trúc 3 chương, với mục đích thể hiện...
Ngày upload: 23-07-2015

Tự học Excel

Thể loại: Microsoft Excel
Luận văn Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu trình bày với cấu trúc 3 chương, với mục đích thể hiện...
Ngày upload: 23-07-2015

Tìm hiểu Excel 2007

Thể loại: Microsoft Excel
Luận văn Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu trình bày với cấu trúc 3 chương, với mục đích thể hiện...
Ngày upload: 23-07-2015

Những tuyệt chiêu hay trong Excel

Thể loại: Microsoft Excel
Luận văn Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu trình bày với cấu trúc 3 chương, với mục đích thể hiện...
Ngày upload: 23-07-2015

Giáo trình Excel

Thể loại: Microsoft Excel
Luận văn Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu trình bày với cấu trúc 3 chương, với mục đích thể hiện...
Ngày upload: 23-07-2015

Đề cương ôn tập môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Luận văn Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu trình bày với cấu trúc 3 chương, với mục đích thể hiện...
Ngày upload: 23-07-2015

Một số câu hỏi về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Luận văn Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu trình bày với cấu trúc 3 chương, với mục đích thể hiện...
Ngày upload: 23-07-2015