Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

1048 bài viết cho "tài liệu"

Đề thi Công nghệ in

Thể loại: Công nghệ sinh học
Ngày upload: 06-08-2015

Đề thi Công nghệ in

Thể loại: Công nghệ sinh học
Ngày upload: 06-08-2015

3000 địa chỉ internet cần thiết

Thể loại: Thể loại khác
Ngày upload: 02-08-2015

3000 địa chỉ internet cần thiết

Thể loại: Thể loại khác
Ngày upload: 02-08-2015

Cơ học đá (Phần 1)

Thể loại: Cơ học
- TG: Nguyễn Sỹ Ngọc - NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI - 2005 - Số trang: 36 -Dùng cho sinh viên...
Ngày upload: 26-07-2015

Cơ học đá (Phần 1)

Thể loại: Cơ học
- TG: Nguyễn Sỹ Ngọc - NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI - 2005 - Số trang: 36 -Dùng cho sinh viên...
Ngày upload: 26-07-2015

Lập trình VISUA BASIC

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: LẬP TRÌNH...
Ngày upload: 17-07-2015

Lập trình VISUA BASIC

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: LẬP TRÌNH...
Ngày upload: 17-07-2015

Xử lý ảnh

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: XỬ LÝ ẢNH (năm 2014-2015)...
Ngày upload: 16-07-2015

Xử lý ảnh

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: XỬ LÝ ẢNH (năm 2014-2015)...
Ngày upload: 16-07-2015

Nguyên lý Hệ điều hành

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU...
Ngày upload: 13-07-2015

Nguyên lý Hệ điều hành

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU...
Ngày upload: 13-07-2015

Mạng máy tính (01MMT/ĐH/2014)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: MẠNG MÁY TÍNH (có đáp...
Ngày upload: 01-07-2015

Mạng máy tính (01MMT/ĐH/2014)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: MẠNG MÁY TÍNH (có đáp...
Ngày upload: 01-07-2015

PHẦN CỨNG MÁY TÍNH (Trung tâm iSPACE)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành Công nghệ thông tin bộ đề thi môn: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH của Trung...
Ngày upload: 28-06-2015

PHẦN CỨNG MÁY TÍNH (Trung tâm iSPACE)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành Công nghệ thông tin bộ đề thi môn: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH của Trung...
Ngày upload: 28-06-2015

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 02 đề thi kết thúc học phần: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ năm 2014 (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN). Mỗi đề thi...
Ngày upload: 28-06-2015

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 02 đề thi kết thúc học phần: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ năm 2014 (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN). Mỗi đề thi...
Ngày upload: 28-06-2015

Đồ Án Môn Học: Thiết kế đồng hồ số giao tiếp LCD sử dụng PIC

Thể loại: Điện - Điện tử
Đồ Án Môn Học: Thiết kế đồng hồ số giao tiếp LCD, sử dụng PIC 16F877A. Chức năng: Hiể thị thời gian,...
Ngày upload: 03-04-2015

Đồ Án Môn Học: Thiết kế đồng hồ số giao tiếp LCD sử dụng PIC

Thể loại: Điện - Điện tử
Đồ Án Môn Học: Thiết kế đồng hồ số giao tiếp LCD, sử dụng PIC 16F877A. Chức năng: Hiể thị thời gian,...
Ngày upload: 03-04-2015