Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

524 bài viết cho "tài liệu"

Đọc tiếng Nga II

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Ngày upload: 23-12-2013

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SELENIUM

Thể loại: Kiểm thử phần mềm

Selenium là một tập hợp mạnh mẽ của các công cụ hỗ trợ phát triển nhanh chóng của các thử nghiệm tự động hóa cho các ứng...

Ngày upload: 20-12-2013

Đa dạng hóa các loại hình ngân hàng tại Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU 2 PHẦN II: NỘI DUNG 4 Chương 1: Các loại dịch vụ ngân hàng và vì sao phải đa dạng hoá dịch vụ ngân...

Ngày upload: 09-12-2013

Giáo trình hướng dẫn chi tiết Word 2013

Thể loại: Microsoft Word

Giáo trình Word 2013 hướng dẫn một cách chi tiết về cách sử...

Ngày upload: 07-12-2013