Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

524 bài viết cho "tài liệu"

Tài liệu yahoo toàn tập

Thể loại: Quản trị mạng
Ngày upload: 17-06-2014

Bài tập C có lời giải

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Ngày upload: 17-06-2014

Các lỗ hổng thường gặp trên website

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Các lỗ hổng bảo mật trên một hệ thống là các điểm yếu có thể tạo ra sự ngưng trệ của dịch vụ, thêm quyền đối với người sử dụng hoặc cho...
Ngày upload: 16-06-2014

Các Phương Pháp Mã Hóa Và Bảo Vệ Thông Tin

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Các lỗ hổng bảo mật trên một hệ thống là các điểm yếu có thể tạo ra sự ngưng trệ của dịch vụ, thêm quyền đối với người sử dụng hoặc cho...
Ngày upload: 12-06-2014

Các Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Các Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ LiệuMicrosoft Access và khả năng kết xuất dữ liệu cho phép người sử dụng thiết kế
những biểu mẫu và báo...
Ngày upload: 12-06-2014

Giáo trình điện tử hạt nhân

Thể loại: Năng lượng
Giáo trình Điện tử hạt nhân nhằm cung cấp các nguyên lí cơ bản của thiết bị ghi đo bức xạ được sử dụng cho nghiên cứu và ứng...
Ngày upload: 12-06-2014

Hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sản xuất

Thể loại: Tự động hoá
Ngày nay nhờ ứng dụng máy tính mà hệ thống ñiều hành sản xuất này đã được tự động hoá ở mức độ cao. Những hệ thống...
Ngày upload: 11-06-2014

Giáo trình tự động hóa thiết kế cơ khí

Thể loại: Tự động hoá
Tự động hóa trong tất cả lĩnh vực hiện đang được xã hội quan tâm đặc biệt bởi nhờ nó năng suất lao động được nâng cao, chất lượng sản phẩm ổn định...
Ngày upload: 11-06-2014

Cơ sở tự động hóa

Thể loại: Tự động hoá
Hiện nay, hệ thống tự điều khiển đã đảm đương một vai trò quan trọng trong sự phát triển và 
tiến bộ của công nghệ mới. Thực tế, mỗi...
Ngày upload: 11-06-2014

Giáo trình vật liệu đại cương

Thể loại: Khoa học vật liệu
Hiện nay, hệ thống tự điều khiển đã đảm đương một vai trò quan trọng trong sự phát triển và 
tiến bộ của công nghệ mới. Thực tế, mỗi...
Ngày upload: 10-06-2014

Giáo trình quang học đại cương

Thể loại: Năng lượng
Ta biết rằng, theo nguyên lí truyền thẳng ánh sáng trong một môi trường đồng tính về quang học (chiết suất của môi trường như nhau...
Ngày upload: 10-06-2014

Giáo trình chi tiết máy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Giáo trình chi tiết máy rất đầy đủ, cung cấp cho các bạn những kiến thức vững cho bộ môn Chi tiết máy. Đây là giáo...
Ngày upload: 05-06-2014

Bài giảng vật liệu xây dựng

Thể loại: Khoa học vật liệu
Trong công tác xây dựng bao giờ vật liệu cũng đóng vai trò chủ yếu. Vật liệu là một trong các yếu tố quyết định chất lượng,...
Ngày upload: 04-06-2014

Bài giảng CLT phần Động Học - Trường DHBK HCM

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
- Động học là một phần của cơ học lý thuyết nhằm khảo sát các quy luật của vật rắn trong không gian theo thời gian mà không quan...
Ngày upload: 27-05-2014

Đề thi trắc nghiệm An toàn điện

Thể loại: Điện - Điện tử
- Động học là một phần của cơ học lý thuyết nhằm khảo sát các quy luật của vật rắn trong không gian theo thời gian mà không quan...
Ngày upload: 25-05-2014

Bài giảng Kỹ thuật an toàn điện

Thể loại: Điện - Điện tử
Khi TBĐ có dòng chạm vỏ, đường dây điện đứt rơi xuống đất,… tại chỗ chạm đất sẽ có dòng điện tản vào trong đất. 
Dòng điện...
Ngày upload: 25-05-2014

Thí nghiệm vật lý Khảo sát quá trình phóng nạp tụ điện

Thể loại: Điện - Điện tử
Khi TBĐ có dòng chạm vỏ, đường dây điện đứt rơi xuống đất,… tại chỗ chạm đất sẽ có dòng điện tản vào trong đất. 
Dòng điện...
Ngày upload: 25-05-2014

Thí nghiệm vật lý Xác định điện tích riêng e/m của Electron theo phương pháp Manhetrôn (Manegtron)

Thể loại: Điện - Điện tử
Khi TBĐ có dòng chạm vỏ, đường dây điện đứt rơi xuống đất,… tại chỗ chạm đất sẽ có dòng điện tản vào trong đất. 
Dòng điện...
Ngày upload: 23-05-2014

Thí nghiệm vật lý cầu Wheastone

Thể loại: Điện - Điện tử
Bài hướng dẫn thí nghiệm Đo điện trở bằng mạch cầu Wheastone và Đo suất điện động bằng mạch đối xứng. Hai thí nghiệm này hy vọng các bạn...
Ngày upload: 23-05-2014

Giáo trình Vật lý đại cương A2 – ĐH Đà Nẵng

Thể loại: Điện - Điện tử
Việc đào tạo đại học, cao đẳng theo chế độ Tín chỉ nhằm kích thích tính độc lập, sáng tạo và tự học của sinh viên,...
Ngày upload: 22-05-2014