Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

524 bài viết cho "tài liệu"

Bệnh học: Động kinh

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề BỆNH HỌC: ĐỘNG KINH là tài liệu giúp cho người học có thể nắm được những kiến thức có liên quan đến căn...
Ngày upload: 23-03-2015

Thần kinh học: Rối loạn phản xạ

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề THẦN KINH HỌC: RỐI LOẠN PHẢN XẠ là tài liệu giúp cho người học có thể: - Biết được đặc điểm giải phẫu, sinh lý...
Ngày upload: 23-03-2015

Cấp cứu ngừng tuần hoàn

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề: CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN là tài liệu giúp cho người học có những hiểu biết cũng như những kiến thức cơ bản...
Ngày upload: 23-03-2015

Bệnh học: Viêm tuyến giáp

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề BỆNH HỌC: VIÊM TUYẾN GIÁP là tài liệu giúp cho người học có thể hiểu biết về những vấn đề kiến thức như:...
Ngày upload: 23-03-2015

Bệnh lý di truyền

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề: BỆNH LÝ DI TRUYỀN của tác giả Đỗ Hoàng Dung là tài liệu giúp cho người học có những sự hiểu biết...
Ngày upload: 23-03-2015

Suy hô hấp

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề: SUY HÔ HẤP là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức về: Định nghĩa; Bệnh nguyên; Cơ chế sinh...
Ngày upload: 21-03-2015

Các bước cơ bản đọc điện tâm đồ

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề: SUY HÔ HẤP là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức về: Định nghĩa; Bệnh nguyên; Cơ chế sinh...
Ngày upload: 21-03-2015

Đề thi môn Mạng máy tinh ĐH Công Nghệ thông tin TP.HCM (2010) Đề 5

Thể loại: Thể loại khác
Bài giảng chuyên đề: SUY HÔ HẤP là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức về: Định nghĩa; Bệnh nguyên; Cơ chế sinh...
Ngày upload: 21-03-2015

Đề thi môn Mạng máy tinh ĐH Công Nghệ thông tin TP.HCM (2010) Đề 8

Thể loại: Thể loại khác
Bài giảng chuyên đề: SUY HÔ HẤP là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức về: Định nghĩa; Bệnh nguyên; Cơ chế sinh...
Ngày upload: 21-03-2015

Giáo trình: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL SERVER

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Giáo trình HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MS SQL SERVER của Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm có 5 bài: - Bài 1: TỔNG QUAN...
Ngày upload: 18-03-2015

Cấu trúc dữ liệu (ĐH Cần Thơ)

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU của Trường Đại học Cần Thơ được biên soạn cơ bản dựa trên quyển "Data Structures and Algorithms" của Alfred V. Aho,...
Ngày upload: 18-03-2015

Ngân hàng đề thi: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
NGÂN HÀNG ĐỀ THI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giúp cho sinh viên ngành CNTT...
Ngày upload: 18-03-2015

Đề thi kiến trúc máy tính ĐH Công nghệ thông tin HCM (2009) Khóa K3C5

Thể loại: Thể loại khác
NGÂN HÀNG ĐỀ THI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giúp cho sinh viên ngành CNTT...
Ngày upload: 17-03-2015

Đề thi kiến trúc máy tính ĐH Công nghệ thông tin HCM (2009) Khóa K3C3

Thể loại: Thể loại khác
NGÂN HÀNG ĐỀ THI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giúp cho sinh viên ngành CNTT...
Ngày upload: 17-03-2015

Đề thi kiến trúc máy tính ĐH Công nghệ thông tin HCM (2009) Khóa K3C4

Thể loại: Thể loại khác
NGÂN HÀNG ĐỀ THI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giúp cho sinh viên ngành CNTT...
Ngày upload: 17-03-2015

Đề thi kiến trúc máy tính ĐH Công nghệ thông tin HCM - (2008)

Thể loại: Thể loại khác
NGÂN HÀNG ĐỀ THI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giúp cho sinh viên ngành CNTT...
Ngày upload: 17-03-2015

Chuyển Hóa Axit Amin

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
NGÂN HÀNG ĐỀ THI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giúp cho sinh viên ngành CNTT...
Ngày upload: 12-03-2015

Tin học cơ bản

Thể loại: Tin học căn bản
Slide bài giảng: TIN HỌC CƠ BẢN của Trường Trung cấp Phương Nam cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương về máy tính điện tử, hệ điều hành...
Ngày upload: 12-03-2015

Slide: Ngôn ngữ lập trình Java

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Slide bài giảng: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TRONG JAVA trang bị cho người học những nội dung kiến thức sau: Những khái niệm trong lập trình hướng đối...
Ngày upload: 12-03-2015

Bài giảng: Microsoft Powerpoint

Thể loại: Powerpoint
Bài giảng MICROSOFT POWEPOINT của trường ĐH Y Dược Cần Thơ trang bị cho người học có những sự hiểu biết, kiến thức về phần mềm này, từ đó cho...
Ngày upload: 11-03-2015