Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Tài chính doanh nghiệp

Bạn chọn:

Đề thi môn tài chính doanh nghiệp (tham khảo)

Đề thi môn tài chính doanh nghiệp (tham khảo)
Đề thi môn tài chính doanh nghiệp (tham...

một số đề thi môn tài chính doanh nghiệp tham khảo 
1      Trần Thanh Dạ Thảo     2013-12-03     8.433     382

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 5

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 5
Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương...

MỤC TIÊU CHƯƠNG HỌC Hiểu được thế nào là dự toán nhu cầu vốn kinh doanh. Biết sử dụng một số phương pháp để dự toán nhu cầu vốn kinh doanh cho một doanh nghiệp cụ thể. 
3      Trần Thanh Dạ Thảo     2013-11-27     4.897     198

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 4

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 4
Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương...

Chương IV : Tác động đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi
5      Trần Thanh Dạ Thảo     2013-12-03     5.978     240

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 3

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 3
Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương...

CHƯƠNG III : CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỤC TIÊU KIẾN THỨC CHƯƠNG III  Biết phân loại các dự án đầu tư, xác định được mối quan hệ của các dự án.  Hiểu được thế nào...
6      Trần Thanh Dạ Thảo     2013-11-27     5.990     234

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 2

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 2
Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương...

 Mục tiêu kiến thức Hiểu được thế nào là lãi đơn, lãi kép và cách tính lãi trong từng trường hợp. Biết cách tính giá trị tương lai của một lượng tiền và một chuỗi...
3      Trần Thanh Dạ Thảo     2013-11-27     9.954     445

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 1

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 1
Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương...

Mục tiêu kiến thức của môn học -  Hiểu được khái quát những vấn đề chung của tài chính doanh nghiệp. -  Biết cách tính lãi và chiết khấu dòng tiền về các thời điểm thích
3      Trần Thanh Dạ Thảo     2013-11-27     9.749     470

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Bài tập tài chính doanh nghiệp
Bài tập tài chính doanh nghiệp

Một số bài tập về tái chính doanh nghiệp
3      Trần Thanh Dạ Thảo     2013-11-27     9.040     640