Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Tài chính doanh nghiệp

Bạn chọn:

GIÁO TRÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

GIÁO TRÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
GIÁO TRÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Giáo trình Định giá tài sản trình bày những vấn đề, kiến thức liên quan đến việc định giá tài sản trong doanh nghiệp, như: Nguyên tắc, phương pháp, định giá máy...
147      Nguyễn Hưng     2014-04-19     11.083     1.558

Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp

Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp

Tài liệu này cung cấp cho sinh viên các dạng câu hỏi, bài tập về tài chính doanh nghiệp. Từ đó giúp cho sinh viên củng cố được kiến thức của mình để phục vụ cho...
20      Nguyễn Hưng     2014-04-17     3.985     369

Giáo trình ôn Tài chính doanh nghiệp

Giáo trình ôn Tài chính doanh nghiệp
Giáo trình ôn Tài chính doanh nghiệp

Giáo trình cung cấp những kiến thức lí luận cơ bản về các nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp: Xác định giá trị thời gian của tiền. Đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư,...
87      Nguyễn Hưng     2014-04-11     1.695     152

Bài tập tham khảo Tài chính doanh nghiệp

Bài tập tham khảo Tài chính doanh nghiệp

Bài tập tham khảo về hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành kế toán, quản trị...
45      Trương Minh Quân     2014-03-11     2.311     140

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I

Giáo trình kế toán doanh nghiệp là nguồn tài liệu quý báu và thiết thực cho giảng viên và sinh viên. Nội dung chính chia làm hai phần: Phần I. Kế toán...
144      Trương Minh Quân     2014-03-11     1.693     130

Báo cáo thự tập tại công ty sản xuất Thiết bị Điện

Báo cáo thự tập tại công ty sản xuất Thiết bị Điện
Báo cáo thự tập tại công ty sản xuất Thiết bị...

PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY PHẦN II : TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHẦN III : ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
44      Po     2014-03-01     1.264     44

Kế toán tài chính doanh nghiệp

Kế toán tài chính doanh nghiệp

Giáo trình trình bày các vấn đề sau: - Đặc điểm chung của kế toán tài chính doanh nghiệp - Nội dung và phạm vi của kế toán tài chính - Nguyên tắc và...
338      Bùi Nguyễn Thanh PHi     2014-02-22     6.808     619

Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp

Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp là quản trả các quan hệ tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: lựa chọn để quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định, các giải...
34      pham quoc viet     2014-02-22     2.405     108