Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Tài chính doanh nghiệp

Bạn chọn:

Đề thi cuối kỳ môn tài chính doanh nghiệp

Đề thi cuối kỳ môn tài chính doanh nghiệp
Đề thi cuối kỳ môn tài chính doanh...

Đề thi cuối kỳ môn tài chính doanh nghiệpTài liệu Đại học - cao đẳng
6      Nguyễn Vũ Sơn     2014-01-16     7.354     327

Sách Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp

Sách Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp
Sách Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp

Sách Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp Chi tiết: - Tóm tắt kiến thức cơ bản. - Bài tập với gợi ý hướng dẫn cụ thể và đáp án.
17      Nguyễn Ngọc Thùy Trang     2013-12-18     4.940     417

Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải

Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải
Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời...

Gồm nhiều bài tập về tài chính doanh nghiệp, thu tiền thuế lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Có lời giải rõ ràng, dễ hiểu.
24      Nguyễn Duy Sang     2013-12-18     120.233     6.981

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Giáo trình quản trị doanh nghiệp
Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Giáo trình quản trị doanh nghiệp
1      hoàng văn vinh     2013-12-18     15.265     1.543

Hướng dẫn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Hướng dẫn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
Hướng dẫn xây dựng hệ thống kiểm soát nội...

Hướng dẫn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
279      hoàng văn vinh     2014-01-09     2.572     156

Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dùng tiền

Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dùng tiền
Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dùng...

Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dùng tiền
24      Hồ Anh Tuấn     2013-12-06     1.534     47

Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp

Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp
Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp

Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp 1.1.1 Vay dài hạn ngân hàng - Vay dài hạn là một thỏa ước tín dụng dưới dạng hợp đồng diễn ra giữa người vay và người cho...
81      Hồ Anh Tuấn     2013-12-06     2.812     119