Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Tài chính doanh nghiệp

Bạn chọn:

Công thức Tài chính doanh nghiệp

Công thức Tài chính doanh nghiệp
Công thức Tài chính doanh nghiệp

Công thức Tài chính doanh nghiệp
5      Hồ Anh Tuấn     2013-12-06     8.384     542

Tài liệu công thức, đề thi, bài tập trắc nghiệm TCDN (có đáp án)

Tài liệu công thức, đề thi, bài tập trắc nghiệm TCDN (có đáp án)
Tài liệu công thức, đề thi, bài tập trắc nghiệm...

Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi: Các nhà quản lý của chính công ty Các cổ đông Hội đồng quản trị Tất cả các câu trên đều...
46      Hồ Anh Tuấn     2013-12-06     6.376     471

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH
Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân...

Bài tập tham khảo về hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh... tham khảo ôn
46      Hồ Anh Tuấn     2013-12-06     6.646     258

Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính

Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính
Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này
19      Hồ Anh Tuấn     2013-12-05     4.713     389

Nhận diện những đặc trưng họat động của doanh nghiệp qua phân tích báo cáo tài chính

Nhận diện những đặc trưng họat động của doanh nghiệp qua phân tích báo cáo tài chính
Nhận diện những đặc trưng họat động của doanh...

Nhận diện những đặc trưng họat động của doanh nghiệp qua phân tích báo cáo tài chính. Đây là 1 bài báo của Tạp chí ngân hàng, tác giả là TS Hoàng
6      Hồ Anh Tuấn     2013-12-06     1.253     75

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn
Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths...

Tài liệu cung cấp cho các bạn các kiến thức tổng quát về phân tích tài chính doanh nghiệp.   
29      Hồ Anh Tuấn     2013-12-06     7.536     663

500 câu hỏi trắc nghiệm Thị trường tài chính

500 câu hỏi trắc nghiệm Thị trường tài chính
500 câu hỏi trắc nghiệm Thị trường tài...

500 câu hỏi trắc nghiệm Thị trường tài chính
114      Hồ Anh Tuấn     2013-12-06     13.140     1.004

Hỏi đáp về chính sách tài chính

Hỏi đáp về chính sách tài chính
Hỏi đáp về chính sách tài chính

Hỏi đáp về chính sách tài chính
232      Hồ Anh Tuấn     2013-12-06     1.409     37