Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Tài chính doanh nghiệp

Bạn chọn:

CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH – CÔNG CỤ QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH

CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH – CÔNG CỤ QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH
CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH – CÔNG CỤ QUẢN LÝ...

Định nghĩa   Về cơ bản, hai loại hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng giao sau đều là hợp đồng mua hay bán một số lượng nhất định đơn vị tài sản cơ sở ở một thời điểm xác định trong tương lai theo một mức giá xác ...
19      Hồ Anh Tuấn     2013-12-06     2.399     76

Hướng dẫn lập dự án đầu tư

Hướng dẫn lập dự án đầu tư
Hướng dẫn lập dự án đầu tư

A/ Sự cần thiết và các căn cứ lập dự án đầu tư : 1.1. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng dự án: (ngắn gọn trong 1/2 trang). -Nhu cầu của địa phương. -Nhu cầu thị trường. -Nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp do có những ...
8      Hồ Anh Tuấn     2013-12-06     1.322     51

Phân tích rủi ro của dự án có yếu tố quyết định đến thành công của dự án

Phân tích rủi ro của dự án có yếu tố quyết định đến thành công của dự án
Phân tích rủi ro của dự án có yếu tố quyết định...

1. CÁC LOẠI RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ DN khi chấp nhận thực hiện một dự án đầu tư phải chấp nhận các rủi ro của dự án đầu tư bao gồm: Rủi ro riêng của dự án: là rủi ro của chính dự án mang lại. Rủi ro riêng của...
21      Hồ Anh Tuấn     2013-12-06     2.670     85

Báo cáo thực tập đề tài Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Báo cáo thực tập đề tài Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp

LỜI MỞ ĐẦU Lí do chọn đề tài: Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, hàng năm chiếm 30% vốn đầu tư của cả nước. Sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản ...
67      Nguyễn Thùy Linh     2013-11-28     26.664     2.791

RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI

RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI
RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI

RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI 1. Lợi nhuận :các khái niệm cơ bản 2. Rủi ro: các khái niệm cơ bản 3. Rủi ro đặc trưng 4. Rủi ro thị trường (rủi ro danh mục) 5. Rủi ro và lợi nhuận: CAPM/SML Lợi nhuận đầu tư là gì? Lợi nhuận ...
1      Nguyễn Thùy Linh     2013-12-03     1.306     61

Đề cương môn Tài Chính Doanh Nghiệp ( tham khảo)

đề cương môn Tài Chính Doanh Nghiệp ( tham khảo)
đề cương môn Tài Chính Doanh Nghiệp ( tham...

CHƯƠNG 4 : KẾ TOÁN TSCĐ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
5      Trần Thanh Dạ Thảo     2013-12-03     3.759     66

Đề cương môn Tài Chính Doanh Nghiệp ( tham khảo)

đề cương môn Tài Chính Doanh Nghiệp ( tham khảo)
đề cương môn Tài Chính Doanh Nghiệp ( tham...

CHƯƠNG 2 KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ
1      Trần Thanh Dạ Thảo     2013-12-03     3.982     62

Đề cương môn Tài Chính Doanh Nghiệp ( tham khảo)

đề cương môn Tài Chính Doanh Nghiệp ( tham khảo)
đề cương môn Tài Chính Doanh Nghiệp ( tham...

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
2      Trần Thanh Dạ Thảo     2013-12-03     5.263     122