Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Quản trị mạng

Bạn chọn:

Đề thi và đáp án Quản trị hệ thống mạng (Cao đẳng nghề QTM) - Đề 2

Đề thi và đáp án Quản trị hệ thống mạng (Cao đẳng nghề QTM) - Đề 2

Bộ đề  trắc nghiệm 50 câu và đáp án môn Quản trị hệ thống mạng (đề số 2) dành cho hệ Cao đẳng nghề năm học 2010-2011 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao...
9      Nguyễn Hưng     2015-01-17     4.270     407

Đề thi và đáp án Quản trị hệ thống mạng (Cao đẳng nghề QTM) - Đề 1

Đề thi và đáp án Quản trị hệ thống mạng (Cao đẳng nghề QTM) - Đề 1

Bộ đề  trắc nghiệm 50 câu và đáp án môn Quản trị hệ thống mạng (đề số 1) dành cho hệ Cao đẳng nghề năm học 2010-2011 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. 
7      Nguyễn Hưng     2015-01-17     2.317     185

Đề thi và đáp án môn Thiết kế bảo mật mạng hệ thống

Đề thi và đáp án môn Thiết kế bảo mật mạng hệ thống

Bộ đề thi tham khảo  và gợi ý đáp án môn  Thiết kế bảo mật mạng hệ thống (năm học 2010-2011) của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Bộ đề thi gồm 2 đề, có gợi ý đáp án để bạn ...
4      Nguyễn Hưng     2015-01-17     2.234     90

Đề thi và đáp án Quản trị mạng Linux

Đề thi và đáp án Quản trị mạng Linux

Đề thi tham khảo  gồm 50 câu trắc nghiệm và đáp án môn  Quản trị mạng Linux của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. 
6      Nguyễn Hưng     2015-01-17     4.518     358

Toàn tập chương trình MCSE (Tài liệu Tiếng Việt)

Toàn tập chương trình MCSE (Tài liệu Tiếng Việt)

Toàn tập chương trình MCSE (Tài liệu Tiếng Việt). Hướng dẫn và triển khai một cách chi tiết nhất.
99      Trần Minh Tiến     2014-12-27     9.809     1.792

Bài giảng CCNA gốc của CISCO Tiếng Việt

Bài giảng CCNA gốc của CISCO Tiếng Việt
Bài giảng CCNA gốc của CISCO Tiếng Việt

Cấu hình Switch cơ bản Cấu hình Router cơ bản ,Telnet và SSH Hướng dẫn sử dụng GNS3 Lab tổng hợp Switch , Router Wireless Lab Cissco Sercurity manager(SDM) DHCP,DHCP relay Định tuyến tĩnh (Static Route) RIPv2(Routing Information...
335      Trần Minh Tiến     2014-12-23     20.707     6.416

Giáo trình mạng doanh nghiệp Đại Học CNTT

Giáo trình mạng doanh nghiệp Đại Học CNTT
Giáo trình mạng doanh nghiệp Đại Học...

Giáo trình mạng doanh nghiệp Đại Học CNTT
149      Trần Minh Tiến     2014-12-23     1.804     206

Quản lý mạng viễn thông-HV Bưu chính viễn thông

Quản lý mạng viễn thông-HV Bưu chính viễn thông
Quản lý mạng viễn thông-HV Bưu chính viễn...

Quản lý mạng viễn thông gồm 3 chương: - giới thiệu 1 số mô hình hệ thống quản lý như mở, phân tán, trong băng và ngoài băng - quản lý viễn thông TMN - giao thức quản lý...
95      Scenery     2014-09-12     1.916     171