Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Khoa học vật liệu

Bạn chọn:

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu 62

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu 62
Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu...

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu (Đề 62), học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
3      võ thị thanh diễm     2015-09-20     2.228     65

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu
Đề thi và đáp án môn Sức bền vật...

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
3      võ thị thanh diễm     2015-09-20     11.698     897

Đề thi và đáp án môn Vật liệu thời trang

Đề thi và đáp án môn Vật liệu thời trang
Đề thi và đáp án môn Vật liệu thời...

Đề thi và đáp án môn Vật liệu thời trang Học kỳ 2 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
3      võ thị thanh diễm     2015-09-20     1.630     25

Đề thi Vật liệu học (Mã đề A)

Đề thi Vật liệu học (Mã đề A)
Đề thi Vật liệu học (Mã đề A)

Đề thi Vật liệu học (Mã đề A) học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
4      võ thị thanh diễm     2015-09-16     1.682     49

Đề thi môn Vật liệu học (Mã đề B)

Đề thi môn Vật liệu học (Mã đề B)
Đề thi môn Vật liệu học (Mã đề B)

Đề thi Vật liệu học (Mã đề B) Học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
4      võ thị thanh diễm     2015-09-16     3.626     173

Đề thi môn Công nghệ chế biến gỗ

Đề thi môn Công nghệ chế biến gỗ
Đề thi môn Công nghệ chế biến gỗ

Đề thi môn Công nghệ chế biến gỗ (Mã đề 2) học kỳ 2 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
3      võ thị thanh diễm     2015-09-16     2.350     27

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm
Các phương pháp tổng hợp vật liệu...

Tổng hợp vật liệu là công việc tiến hành thường xuyên trong các thí nghiệm Hóa chất rắn, vật lý chất rắn.
92      Trần văn Hân     2014-12-19     2.218     76

Hóa phân tích

Hóa phân tích
Hóa phân tích

Hóa học phân tích là môn khoa học vềcác phương pháp xác định thành phần  định tính và định lượng của các chất và hỗn hợp của chúng. Nhưvậy, hóa...
162      trần minh trí     2014-11-21     1.751     63