Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Bạn chọn:

Tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá đến ngoại thương Việt Nam

Tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá đến ngoại thương Việt Nam

Trong bài khóa luận tốt nghiệp này, tác giả đã tổng hợp được tác động của tỷ giá hối đoái lên hoạt động ngoại thương Việt Nam suốt giai đoạn 1955 đến nay và đã nêu...
131      Nguyễn Hưng     2015-12-05     845     29

Ngành điện tử Việt Nam và quá trình hội nhập WTO

Ngành điện tử Việt Nam và quá trình hội nhập WTO
Ngành điện tử Việt Nam và quá trình hội nhập WTO

Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Nó mở rộng hơn sự giao lưu thương mại giữa các nước trên thế giới. Trong quá trình hội nhập này, tất cả các...
19      Nguyễn Hưng     2015-12-05     816     13

Cuộc cách mạng Khoa học - Công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Cuộc cách mạng Khoa học - Công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Bài học thành công trong quá trình công nghiệp hoá của các nước NIC đã chỉ ra rằng: việc xây dựng một cơ cấu kinh tế theo hướng mở cửa với bên ngoài ngằm tiếp nhận một...
33      Nguyễn Hưng     2015-12-05     1.464     59

Công tác tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Công tác tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Công tác tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện...

Quá trình tuyển dụng lao động để có được một đội ngũ lao động tốt của mỗi doanh nghiệp là hết sức quan trọng và là nhân tố quyết định trong sự tồn tại và phát triển của doanh ...
27      Nguyễn Hưng     2015-12-05     1.247     48

Tiểu luận Công nghệ chế biến quả dừa già sau thu hoạch

Tiểu luận Công nghệ chế biến quả dừa già sau thu hoạch
Tiểu luận Công nghệ chế biến quả dừa già sau thu...

Dừa là lọai cây trồng cho thu họach hàng tháng,.từ quả dừa cho đến tất cả các bộ phận của cây dừa đều có thể cho ra nhiều lọai sản phẩm khác nhau, trong đó có nhiều sản phẩm...
24      Bùi Thanh Liêm     2015-09-26     1.579     75

Bài thực tập tổng hợp công ty gỗ TNHH Đức Toàn

Bài thực tập tổng hợp công ty gỗ TNHH Đức Toàn
Bài thực tập tổng hợp công ty gỗ TNHH Đức...

Tài liệu này nhằm tìm hiểu, làm quen các vấn đề thực tế tại công ty TNHH Đức Toàn về các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời vận dụng kiến thức đã học để tiến hành ...
47      đã từng     2015-09-26     994     45

Ứng dụng công nghệ Micro - nano chế tạo tổ hợp cảm biến từ

Ứng dụng công nghệ Micro - nano chế tạo tổ hợp cảm biến từ

Mục đích của luận văn này là để tiến hành tìm hiểu kỹ thuật phân tập đa người dùng trong việc chia sẻ tài nguyên vô tuyến giữa các người dùng với các yêu...
62      tien     2015-08-22     816     28

Phân tích chính sách tuyển dụng của công ty TNHH DV bảo vệ Hoàng Phi Hổ

Phân tích chính sách tuyển dụng của công ty TNHH DV bảo vệ Hoàng Phi Hổ

Tiểu luận: Phân tích chính sách tuyển dụng của công ty TNHH DV bảo vệ Hoàng Phi Hổ - Kinh nghiệm và bài học nhằm mục tiêu phân tích, đánh giá chính...
32      tien     2015-08-01     1.188     45