Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Bạn chọn:

Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk

Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk

Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk với nội dung giới thiệu về công ty Vinamilk, phân tích thị trường mục tiêu, một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong việc lựa ...
17      tien     2015-08-01     2.796     154

Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự nhận thức, vận dụng quy luật này ở Việt Nam

Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự nhận thức, vận dụng quy luật này ở Việt Nam

Biện chứng quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất tạo điều kiện cho sinh viên kinh tế có được một nhận thức về sản xuất xã hội. Đồng thời mở mang được nhiều lĩnh vực về kinh tế. Thấy được vị trí, ...
18      Nguyễn Hưng     2015-08-22     1.238     31

Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Trong bài tiểu luận này, tác giả trình bày những đặc điểm và những điểm hạn chế của Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với những...
29      Nguyễn Hưng     2015-06-27     998     24

Tổ chức phục vụ nơi làm việc trong doanh nghiệp

Tổ chức phục vụ nơi làm việc trong doanh nghiệp

Trong xã hội ngày nay với sự hội nhập kinh tế thị trường mạnh mẽ, các doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất và thu hút thêm nhiều lao động. Con người chính là yếu ...
28      Nguyễn Hưng     2015-06-27     2.323     75

Hoạt động phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường sản phẩm Omo của tập đoàn Unilever

Hoạt động phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường sản phẩm Omo của tập đoàn Unilever

Thị trường bột giặt ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ luôn có sự cạnh tranh gay gắt. Trên thị trường Việt Nam hiện có nhiều loại bột giặt: Omo, Tide, Viso, Vì dân…Omo bây giờ với vị thế dẫn ...
27      Nguyễn Hưng     2015-06-27     3.678     189

Hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower

Hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower

Đồ án tốt nghiệp với đề tài "Hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower" gồm có 4 chương chính: - Chương 1: Hoạt động nghiệp vụ quản lý kho. - Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống....
36      Nguyễn Hưng     2015-06-27     998     30

Một số yếu tố ảnh hưởng kết quả nuôi cấy tế bào biểu mô ống dẫn trứng và phản ứng hoạt hóa tinh trùng chó

Một số yếu tố ảnh hưởng kết quả nuôi cấy tế bào biểu mô ống dẫn trứng và phản ứng hoạt hóa tinh trùng chó

Đề tài này được thực hiện nhằm chuẩn bị môi trường nuôi cấy phôi và hoàn thiện khả năng thụ tinh của tinh trùng, góp phần tăng khả năng thành công trong thụ tinh in vitro...
58      Nguyễn Hưng     2015-06-27     880     19

Đo và điều khiển tốc độ động cơ một chiều loại nhỏ

Đo và điều khiển tốc độ động cơ  một chiều loại nhỏ

Với đề tài này, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu và trình bày các nội dung như: Lưu đồ thuật toán, Thiết kế mạch, Đánh giá sai số của mạch...
45      Nguyễn Hưng     2015-06-27     1.020     35