Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Bạn chọn:

Xác định sự hiện diện của các kiểu gen prolactin receptor trên một số giống heo công nghiệp bằng phương pháp PCR - RFLP

Xác định sự hiện diện của các kiểu gen prolactin receptor trên một số giống heo công nghiệp bằng phương pháp PCR - RFLP

Đề tài này được thực hiện nhằm mục tiêu: - Sử dụng kỹ thuật PCR-RFLP để xác định các kiểu gen prolactin receptor (PRLR). - Tìm hiểu mối tương quan giữa các kiểu gen và năng suất sinh sản của...
59      Nguyễn Hưng     2015-06-27     947     17

Xác định và phân tích tính đa dạng di truyền của một số dòng và giống xoài đang được trồng tại tỉnh Đồng Tháp

Xác định và phân tích tính đa dạng di truyền của một số dòng và giống xoài đang được trồng tại tỉnh Đồng Tháp

Đề tài này được thực hiện nhằm mục tiêu: - Nghiên cứu đa dạng di truyền của các chủng loại xoài khác nhau. - Tạo cơ sở cho quá trình quản lý và khai thác nguồn...
72      Nguyễn Hưng     2015-06-27     941     21

Chuyển gen gfp (Green Fluorescent Protein) vào vi khuẩn Pseudomonas fluorescens bằng phương pháp tiếp hợp ba thành phần

Chuyển gen gfp (Green Fluorescent Protein) vào vi khuẩn Pseudomonas fluorescens bằng phương pháp tiếp hợp ba thành phần

Với đề tài này, tác giả đã tiến hành thực hiện thiết lập quy trình tiếp hợp plasmid pUT-gfp trong vi khuẩn E.coli DH5α (λ-pir) vào vi khuẩn Pseudomonas fluorescens bằng phương pháp tiếp...
81      Nguyễn Hưng     2015-06-27     2.522     21

Một số kinh nghiệm trong phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm trong lĩnh vực mua bán hoá đơn GTGT

Một số kinh nghiệm trong phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm trong lĩnh vực mua bán hoá đơn GTGT

Trong bài luận văn tốt nghiệp này, tác giả đã: - Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội phạm trong lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT ở...
50      Nguyễn Hưng     2015-06-27     719     25

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2

Đồ án KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 gồm có 5 phần: - Phần I: Cơ sở thiết kế kết cấu. - Phần II: Thiết kế kết cấu sàn tầng điển hình (tầng 2). - Phần III: Thiết kế dầm dọc trục B (tầng 2). - Phần ...
61      Nguyễn Hưng     2015-06-27     1.088     50

Sản xuất chế phẩm diệt ruồi theo công nghệ sạch sử dụng propoxur

Sản xuất chế phẩm diệt ruồi theo công nghệ sạch sử dụng propoxur

Đề tài này gồm có các nội dung chính: - Sản xuất được chế phẩm sinh học diệt ruồi nhà mà không gây độc đối với con người, thân thiện với môi trường. - Dùng công...
75      Nguyễn Hưng     2015-06-27     825     14

Khảo sát một số phương pháp tăng sinh khối giống tảo Spirulina platensis qui mô phòng thí nghiệm

Khảo sát một số phương pháp tăng sinh khối giống tảo Spirulina platensis qui mô phòng thí nghiệm

Đề tài này được thực hiện nhằm mục tiêu: - Sử dụng một số phương pháp khác nhau nhằm tăng sinh khối tảo mà vẫn giữ được chất lượng tốt. Từ đó, tìm ra phương pháp tốt nhất để ...
83      Nguyễn Hưng     2015-06-27     1.055     41

Xây dựng quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn và khả năng chống oxy hóa của một số hợp chất thứ cấp từ lá Xuân Hoa (Pseudranthemum palatiferum)

Xây dựng quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn và khả năng chống oxy hóa của một số hợp chất thứ cấp từ lá Xuân Hoa (Pseudranthemum palatiferum)

Nội dung của bài khóa luận bao gồm: - Xác định được cao chloroform có hoạt tính kháng khuẩn mạnh nhất. - Chiết tách một số hợp chất thứ cấp từ cao chloroform. - Xác định phân đoạn...
120      Nguyễn Hưng     2015-06-20     1.043     57