Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Bạn chọn:

Xác định thành phần protein của WSSV nhân sinh khối trong tế bào côn trùng Sepodotera frugiperda (Sf9) nuôi cấy in vitro

Xác định thành phần protein của WSSV nhân sinh khối trong tế bào côn trùng Sepodotera frugiperda (Sf9) nuôi cấy in vitro

Trong luận văn này, tác giả đã tiến hành nghiên cứu và trình bày những nội dung chính như: - Sử dụng kỹ thuật điện di gel Sodium dodecylsulfate – Polyacrylamide (SDSPAGE) và kỹ...
68      Nguyễn Hưng     2015-06-20     991     15

Tiểu luận: Hãy cứu lấy nguồn nước

Tiểu luận: Hãy cứu lấy nguồn nước

Bài tiểu luận Con người và Môi trường với đề tài "Hãy cứu lấy nguồn nước" gồm có 4 chương: - Chương 1: Giới thiệu tài nguyên nước. - Chương 2: Thực trạng nguồn nước tại Việt Nam. - Chương 3: ...
25      Nguyễn Hưng     2015-06-20     823     23

Mạch thay đổi tốc độ động cơ 12V DC bằng phương pháp thay đổi điện áp

Mạch thay đổi tốc độ động cơ 12V DC bằng phương pháp thay đổi điện áp

Đề tài này được thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu mạch ứng dụng IC556 để thay đổi điện áp ngõ ra từ đó thay đổi tốc độ quay của động cơ.
56      Nguyễn Hưng     2015-06-20     1.296     40

Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP LINUX

Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP LINUX

Đề tài "Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP LINUX" được nhóm tác giả nghiên cứu nhằm mục tiêu: - Xây dựng hệ thống mạng chứng thực tập trung với OpenLDAP. - Xây dựng hệ thống ...
151      Nguyễn Hưng     2015-06-19     1.504     126

Nghiên cứu: Bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần Mĩ Hào - Hưng Yên

Nghiên cứu: Bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần Mĩ Hào - Hưng Yên
Nghiên cứu: Bảo tồn và phát triển làng nghề tương...

Trong bài luận văn thạc sĩ này, tác giả đã hệ thống hoá lí luận và thực tiễn về bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần; Đánh giá thực trạng phát triển...
93      Nguyễn Hưng     2015-06-19     981     18

Thái độ doanh nghiệp về tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Thái độ doanh nghiệp về tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Đề tài này được tác giả tiến hành thực hiện nhằm mục tiêu: 1. Tìm hiểu nhận thức và xu hướng hành vi của các doanh nghiệp về tuyển dụng lao động là người khuyết tật. 2. Nhận ...
79      Nguyễn Hưng     2015-06-20     1.020     15

Chiến lược phát triển sản phẩm - Gà nấu nấm ăn liền đóng hộp

Chiến lược phát triển sản phẩm - Gà nấu nấm ăn liền đóng hộp

Trong đề tài "Gà nấu nấm ăn liền đóng hộp", tác giả đã trình bày những nội dung chính như: - Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm. - Ý tưởng phát triển sản phẩm...
92      Nguyễn Hưng     2015-06-06     9.219     85

Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính

Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính

Trong đồ án này, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu và trình bày những nội dung sau đây: - Thu thập tri thức liên quan, chuẩn bị cho quá trình xây...
15      Nguyễn Hưng     2015-06-06     9.395     220