Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Bạn chọn:

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ

Đề tài này nghiên cứu hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp bao gồm nhiều khâu từ điều tra thị trường nước ngoài, quảng bá sản phẩm, lựa chọn đối tác, đàm phán, ký kết, thực ...
44      Nguyễn Hưng     2015-06-06     954     15

Kỹ thuật tạo búp sóng số cho Anten mảng

Kỹ thuật tạo búp sóng số cho Anten mảng

Khóa luận này nghiên cứu lý thuyết tạo búp sóng số cho Anten mảng và đáp ứng được yêu cầu khi thay thông số lối vào bằng số thì búp sóng lối ra thay...
44      Nguyễn Hưng     2015-06-01     863     17

Nghiên cứu khả năng lan truyền vi rút từ rệp sáp đến cây tiêu

Nghiên cứu khả năng lan truyền vi rút từ rệp sáp đến cây tiêu

Đề tài “Nghiên cứu khả năng lan truyền vi rút từ rệp sáp (Ferrisia virgata) đến cây tiêu (Piper nigium L.)” được thực hiện nhằm xác định rệp sáp có phải là tác nhân lan...
59      Nguyễn Hưng     2015-06-01     792     16

Xây dựng qui trình PCR phát hiện nấm Ustilago scitaminea gây bệnh than trên mía

Xây dựng qui trình PCR phát hiện nấm Ustilago scitaminea gây bệnh than trên mía

Đề tài này được thực hiện nhằm: - Thu nhận khuẩn lạc nấm Ustilago scitaminea đồng nhất về mặt di truyền. - Khuếch đại đoạn gen bE nấm Ustilago scitaminea gây bệnh than trên mía, từ đó đề ra phương ...
61      Nguyễn Hưng     2015-06-06     790     18

Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam

Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam

Trong luận văn này, tác giả đề cập đến những điểm cơ bản nhất trong hợp đồng mẫu, bao gồm 3 phần chính như sau: - Chương I: Khái quát chung về hợp đồng mẫu. - Chương II: Một số điều khoản chung của hợp ...
72      Nguyễn Hưng     2015-06-01     927     20

Nghiên cứu thử nghiệm chế biến rượu vang chuối

Nghiên cứu thử nghiệm chế biến rượu vang chuối

Đề tài này được tiến hành thực hiện nhằm xây dựng quy trình chế biến rượu vang chuối thông qua khảo sát và chọn lựa các yếu tố thích hợp nhất cho quá trình lên...
89      Nguyễn Hưng     2015-06-01     2.025     59

Thiết kế hệ thống lái trên xe cơ sở ô tô HUYNDAI 24 tấn HD 370

Thiết kế hệ thống lái trên xe cơ sở ô tô HUYNDAI 24 tấn HD 370

Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu về cấu tạo từ đó đưa ra phương án thiết kế phù hợp với hệ thống lái trên ô tô...
69      Nguyễn Hưng     2015-06-06     886     33

Phân tích và thiết kế hệ thống quản lí thời khóa biểu trong trường học

Phân tích và thiết kế hệ thống quản lí thời khóa biểu trong trường học

Bài tiểu luận "Phân tích và thiết kế hệ thống quản lí thời khóa biểu khoa CNTT" được thực hiện giúp cho người quản lý có thể sắp xếp được một thời khoá biểu nhanh chóng,...
20      Nguyễn Hưng     2015-06-06     1.415     85