Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Bạn chọn:

Ảnh hưởng của nấm Glomus sp. và bốn mức phân lân đến sinh trưởng, phát triển của bắp C919 và xác định nấm cộng sinh bằng kỹ thuật PCR

Ảnh hưởng của nấm Glomus sp. và bốn mức phân lân đến sinh trưởng, phát triển của bắp C919 và xác định nấm cộng sinh bằng kỹ thuật PCR

Đề tài này được tiến hành nhằm mục đích: - Xác định mức phân lân và nấm cộng sinh thích hợp để bắp sinh trưởng, phát triển tốt nhất trên nền đất nghèo dinh dưỡng. -...
90      Nguyễn Hưng     2015-06-06     828     14

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất

Nội dung chính của khóa luận với đề tài "Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất tại Công...
143      Nguyễn Hưng     2015-06-06     934     22

Thực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Thực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Đề tài góp phần làm rõ các vấn đề lí luận và thực tiễn thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam. Đặc biệt là trong hai lĩnh vực là lao động- việc làm và gia...
79      Nguyễn Hưng     2015-05-30     2.054     145

Khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần

Khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần

Với đề tài này, tác giả đã tiến hành tìm hiểu và trình bày các vấn đề sau đây: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài...
70      Nguyễn Hưng     2015-05-30     1.131     33

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH ISA SERVER 2006 TRUY CẬP INTERNET THEO PHƯƠNG THỨC CHỨNG THỰC USER TRÊN AD

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH ISA SERVER 2006 TRUY CẬP INTERNET THEO PHƯƠNG THỨC CHỨNG THỰC USER TRÊN AD

Slide báo cáo tốt nghiệp ngành quản trị mạng với đề tài "CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH ISA SERVER 2006 TRUY CẬP INTERNET THEO PHƯƠNG THỨC CHỨNG THỰC USER TRÊN AD" gồm 3 chương: - Chương 1: Giới thiệu tổng...
28      Nguyễn Hưng     2015-05-30     901     31

Hệ thống cung cấp và tích hợp dịch vụ thông tin

Hệ thống cung cấp và tích hợp dịch vụ thông tin

Bài báo cáo nghiên cứu khoa học với đề tài "Hệ thống cung cấp và tích hợp dịch vụ thông tin" của tác giả Đào Quang Minh gồm có 5 nội dung: - Asterisk. - Cấu hình Card...
37      Nguyễn Hưng     2015-05-30     881     19

Giải pháp truyền tải IP trên quang cho mạng viễn thông tỉnh Nghệ An

Giải pháp truyền tải IP trên quang cho mạng viễn thông tỉnh Nghệ An
Giải pháp truyền tải IP trên quang cho mạng viễn thông tỉnh Nghệ...

Việc ứng dụng các kỹ thuật truyền tải IP trên quang là một xu hướng tất yếu của mạng viễn thông hiện nay. Với mục tiêu tìm hiểu kỹ thuật truyền tải IP trên quang và hi vọng đóng góp...
116      Nguyễn Hưng     2015-05-30     1.335     23

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV xây lắp điện I_ Hoàng Mai

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV xây lắp điện I_ Hoàng Mai
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công...

Có thể nói rằng tiền lương và các khoản trích theo lương là một yếu tố cần và đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của con người nói riêng và toàn...
87      Nguyễn Hưng     2015-05-30     1.006     32