Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Bạn chọn:

Đề thi: Lý thuyết thống kê (ĐHKTL)

Đề thi: Lý thuyết thống kê (ĐHKTL)

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: LÝ THUYẾT THỐNG KÊ của Trường Đại học Kinh tế - Luật. Đề thi có 20 câu trắc nghiệm.
4      Nguyễn Hưng     2015-11-14     3.390     125

Đề thi và đáp án: Giải tích

Đề thi và đáp án: Giải tích

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 05 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: GIẢI TÍCH. 04 đề thi của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - mỗi đề có 05 câu bài tập. 01...
9      Nguyễn Hưng     2015-11-14     10.948     689

Đề thi cao học QTKD: Kinh tế học & Toán kinh tế

Đề thi cao học QTKD: Kinh tế học & Toán kinh tế

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 02 ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: KINH TẾ HỌC và MÔN: TOÁN KINH TẾ (tháng 5/2013) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đề thi...
3      Nguyễn Hưng     2015-11-14     1.456     18

Đề thi và đáp án: Vi tích phân A1

Đề thi và đáp án: Vi tích phân A1

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Khoa học tự nhiên ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: VI TÍCH PHÂN A1 (năm 2014) của Trường Đại học Cần Thơ. Đề thi này có...
4      Nguyễn Hưng     2015-11-14     5.902     626

Đề thi và bài giải: Quy hoạch tuyến tính

Đề thi và bài giải: Quy hoạch tuyến tính

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO BÀI GIẢI) MÔN: QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH (ngày thi: 11/7/2012) của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Đề thi có 04 câu...
6      Nguyễn Hưng     2015-11-13     3.460     294

Đề thi: Kinh tế lượng (ĐHKTL/2011)

Đề thi: Kinh tế lượng (ĐHKTL/2011)

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế 02 ĐỀ THI MÔN: KINH TẾ LƯỢNG (năm 2011) của Trường Đại học Kinh tế - Luật. Mỗi đề thi có 02 bài tập.
4      Nguyễn Hưng     2015-11-14     1.348     7

Đề thi: Tâm lý học đại cương (ĐHLTPHCM)

Đề thi: Tâm lý học đại cương (ĐHLTPHCM)

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 03 ĐỀ THI MÔN: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG (năm 2010, 2012, 2013) của Trường Đại học Luật TPHCM. Mỗi đề thi có 04 câu hỏi.
4      Nguyễn Hưng     2015-11-14     3.515     360

Đề thi & Đáp án: Đại cương văn hóa Việt Nam

Đề thi & Đáp án: Đại cương văn hóa Việt Nam

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 03 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 MÔN: ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) - năm 2012, 2013 của Trường Đại học Luật TPHCM. Mỗi đề thi...
11      Nguyễn Hưng     2015-11-14     8.500     1.242