Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Quản trị thương hiệu

Bạn chọn:

Slide: Quản trị thương hiệu (ĐHKT TP.HCM)

Slide: Quản trị thương hiệu (ĐHKT TP.HCM)

Slide bài giảng môn QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM gồm có 7 phần: - Khái quát về thương hiệu. - Qui trình quản trị thương hiệu. - Kiến tạo thương hiệu. - Xác lập mục ...
121      Nguyễn Hưng     2015-12-12     4.639     632

Trắc nghiệm: Quản trị thương hiệu

Trắc nghiệm: Quản trị thương hiệu

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU. Tài liệu này có 70 câu trắc nghiệm (có đáp án) để...
14      Nguyễn Hưng     2015-12-12     10.815     1.128

Quản trị E-Brand

Quản trị  E-Brand

Nội dung của slide tài liệu  bài giảng "Quản trị E-Brand" gồm có 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về E-Brand. Chương này trình bày: Khái niệm và các thành tố của E-Brand; Tên...
56      Nguyễn Hưng     2015-02-10     2.317     102

Quản trị thương hiệu (ĐH Thương Mại)

Quản trị thương hiệu (ĐH Thương Mại)

Slide bài giảng: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU của trường Đại học Thương Mại gồm có 5 chương: - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu. Chương này trình bày các nội dung như: Các tiếp cận thương hiệu; ...
125      Nguyễn Hưng     2015-02-11     5.161     470

Slide bài giảng Quản trị thương hiệu

Slide bài giảng Quản trị thương hiệu

Slide bài giảng QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU được GV Phạm Thị Lan Hương trình bày thành 8 chương: - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu. - Chương 2: Vốn thương hiệu định hướng khách...
150      Nguyễn Hưng     2015-02-11     3.152     149

Quản trị thương hiệu-Phạm Thị Lan Hương

Quản trị thương hiệu-Phạm Thị Lan Hương
Quản trị thương hiệu-Phạm Thị Lan...

Tài liệu trình bày tổng quan về quản trị thương hiệu, vốn thương hiệu định hướng khách hàng, định vị thương hiệu và giá trị, chọn các yếu tố thương hiệu để xây dựng vốn thương...
150      Scenery     2014-08-09     3.773     243

Nhập môn quản trị thương hiệu

Nhập môn quản trị thương hiệu
Nhập môn quản trị thương hiệu

Tài liệu cung cấp những kiến thức liên quan đền môn họa quản trị thương hiệu.
135      Scenery     2014-07-19     2.349     77

Tổng quan quản trị thương hiệu

Tổng quan quản trị thương hiệu
Tổng quan quản trị thương hiệu

Slide bài giảng quản trị thương hiệu.
63      Scenery     2014-07-19     2.097     64