Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Lý thuyết Marketing

Bạn chọn:

Giáo trình Marketing căn bản

Giáo trình Marketing căn bản
Giáo trình Marketing căn bản

Giáo trình Marketing căn bản
162      Scenery     2014-06-14     10.762     1.217

Trắc nghiệm kinh tế Vi Mô

trắc nghiệm kinh tế Vi Mô
trắc nghiệm kinh tế Vi Mô

trắc nghiệm kinh tế Vi Mô
30      lê nguyễn thuỳ dung     2014-06-14     4.818     46

Tài liệu tham khảo Marketing căn bản

Tài liệu tham khảo Marketing căn bản
Tài liệu tham khảo Marketing căn bản

Tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của Markeing, rất thú vị và bổ ích
38      Scenery     2014-06-14     3.021     113

Tiểu luận về chính sách Marketing của Big C

Tiểu luận về chính sách Marketing của Big C
Tiểu luận về chính sách Marketing của Big...

Tiểu luận về những chính sách Marketing của Big...
27      Scenery     2014-06-28     3.270     153

Tư cách pháp nhân của công ty hợp danh

Tư cách pháp nhân của công ty hợp danh

Tư cách pháp nhân của công ty hợp danh Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp có từ lâu trong lịch sử loài người. Tuy nhiên, loại hình này mới chỉ được ghi...
7      Chung Thanh Tùng     2014-05-17     2.811     58

BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ MARKETING

BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ MARKETING
BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ MARKETING

Bài giảng Quản trị Marketing cung cấp cho sinh viên những kiến thức về xây dựng và triển khai các kế hoạch Marketing, xây dựng các chiến lược marketing, làm nền tảng xây dựng chiến lược kinh...
217      Nguyễn Hưng     2014-05-10     7.918     686

Bài giảng Truyền thông marketiing - TS Hoàng Xuân Phương

Bài giảng Truyền thông marketiing - TS Hoàng Xuân Phương
Bài giảng Truyền thông marketiing - TS Hoàng Xuân...

Tham khảo:Bài giảng Truyền thông marketiing - TS Hoàng Xuân Phương Bài giảng Truyền thông marketiing nhằm mục tiêu: cung cấp cho sinh viên kiến thức và khả năng am hiểu vấn đề từ đó...
66      Trương Minh Quân     2014-04-12     1.893     151

Bài giảng Nghiên cứu marketing - PGS.TS Lê Thế Giới

Bài giảng Nghiên cứu marketing - PGS.TS Lê Thế Giới
Bài giảng Nghiên cứu marketing - PGS.TS Lê Thế...

Tham khảo: Bài giảng Nghiên cứu marketing - PGS.TS Lê Thế Giới Bài giảng Nghiên cứu marketing nhằm trình bày các nội dung chính: khái niệm cơ bản về marketing, các hoạt động...
48      Trương Minh Quân     2014-04-12     7.439     774