Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Lý thuyết Marketing

Bạn chọn:

Bài giảng Marketing căn bản - GV.Phạm Thị Minh Lan

Bài giảng Marketing căn bản - GV.Phạm Thị Minh Lan
Bài giảng Marketing căn bản - GV.Phạm Thị Minh...

Bài giảng Marketing căn bản - GV.Phạm Thị Minh Lan Bài giảng Marketing căn bản dưới đây có kết cấu nội dung gồm 11 chương: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về Marketing, chương 2 Hệ thống thông tin và nghiên...
198      Trương Minh Quân     2014-04-12     2.490     160

Bài giảng Marketing - Ths.Ngô Minh Cách

Bài giảng Marketing - Ths.Ngô Minh Cách
Bài giảng Marketing - Ths.Ngô Minh Cách

Tham khảo: Bài giảng Marketing do Ths.Ngô Minh Cách biên soạn, có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 Những hiểu biết căn bản về lý thuyết Marketing, phần 2 Thị trường và nghiên cứu thị trường,...
192      Trương Minh Quân     2014-04-12     2.162     101

Ngân hàng đề thi marketing dịch vụ

Ngân hàng đề thi marketing dịch vụ
Ngân hàng đề thi marketing dịch vụ

Tham khảo tài liệu: Ngân hàng đề thi marketing dịch vụ, tài liệu gồm những câu hỏi căn bản nhằm giúp bạn cũng cố lại kiến thức của mình.Chúc bạn ôn tập hiệu...
7      Trương Minh Quân     2014-04-12     6.899     223

Tài liệu hướng dẫn học tập Marketing căn bản

Tài liệu hướng dẫn học tập Marketing căn bản
Tài liệu hướng dẫn học tập Marketing căn...

Tài liệu hướng dẫn học tập Marketing căn bản - ThS. Nguyễn VănThi Giới thiệu khái quát môn học Marketing là một ngành học còn mới mẻ nhưng phát triển rất nhanh với nhiều thay đổi về quan điểm,...
98      Trương Minh Quân     2014-04-12     2.202     120

EBook Thị trường mục tiêu - Quản trị marketing trong các doanh nghiệp SME

eBook Thị trường mục tiêu - Quản trị marketing trong các doanh nghiệp SME
eBook Thị trường mục tiêu - Quản trị marketing...

hị trường mục tiêu (target marketing) là cách thức tiếp thị mà bạn phải thâm nhập vào một thị trường chuyên biệt sau đó tập trung lực lượng marketing vào thị trường đã định sẵn...
91      Trương Minh Quân     2014-04-12     1.652     69

Câu hỏi trắc nghiệm tình huống Marketing căn bản

Câu hỏi trắc nghiệm tình huống Marketing căn bản
Câu hỏi trắc nghiệm tình huống Marketing căn...

Tham khảo tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm tình huống Marketing căn bản. Tài liệu gồm những câu hỏi trắc nghiệm đơn giản về lĩnh vực Marketing, nhằm giúp bạn cũng cố lại kiến thức của...
8      Trương Minh Quân     2014-04-12     5.995     300

Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing

Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing
Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động...

Tham khảo tài liệu:Tổ chức thực hiện marketing là tiến trình chuyển các chiến lược và chương trình marketing thành những hoạt động marketing trên thực tế nhằm thành đạt các mục...
46      Trương Minh Quân     2014-04-12     3.081     141

Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing

Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing
Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên...

Tham khảo: Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing trình bày những vấn đề cơ bản của marketing, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing,...
327      Trương Minh Quân     2014-04-12     1.767     96