Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Lý thuyết Marketing

Bạn chọn:

BÀI GIẢNG MARKETING CĂN BẢN

BÀI GIẢNG MARKETING CĂN BẢN

Gồm 11 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Marketing Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing Chương 3: Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động Marketing Chương 4: Phân đoạn thị ...
198      Nguyễn Minh Trí     2013-12-21     32.293     2.684

MARKETING CĂN BẢN - Bài giảng

MARKETING CĂN BẢN - Bài giảng

Gồm 12 chương: Chương 1 Bản chất của marketing Chương 2 Hệ thống tt marketing và nghiên cứu marketing Chương 3 Môi trường marketing Chương 4 Hành vi của khách hàng Chương 5 Lựa chọn TT mục tiêu...
203      Nguyễn Minh Trí     2013-12-21     2.084     78

CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN...

Chiến Lược Marketing Mix Chính sách marketing cho một sản phẩm mới Sau khi dự án sản phẩm mới được thông qua, doanh nghiệp cần soạn chiến lược marketing cho sản phẩm mới. Marketing có vị trí quan trọng trong...
11      Nguyễn Ngọc Thùy Trang     2013-12-21     4.082     119

Các Cách Thức Marketing Hiệu Quả Nhất Hiện Nay

Các Cách Thức Marketing Hiệu Quả Nhất Hiện Nay

Các Cách Thức Marketing Hiệu Quả Nhất Hiện Nay Mục đích của Marketing: Tạo độ nhận biết tốt. Tăng sự tin cậy vào sản phẩm. Cải thiện hình ảnh doanh nghiệp. Lancer sản phẩm mới. Những hình thức đang ...
39      Nguyễn Ngọc Thùy Trang     2013-12-21     1.829     82

THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG...

THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP Đề tài "nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp "đã đánh giá...
36      Nguyễn Ngọc Thùy Trang     2013-12-21     2.286     81

Truyền thống Marketing hợp nhất

Truyền thống Marketing hợp nhất
Truyền thống Marketing hợp nhất

Truyền thống Marketing hợp nhất
22      hoàng văn vinh     2013-12-13     1.399     40

Tìm hiểu Marketing

Tìm hiểu Marketing
Tìm hiểu Marketing

Chương 1 - Những vấn đề cơ bản của Makerting • Những khái niệm cốt lõi của marketing • Quản trị marketing • Những định hướng phát triển của marketing Chương 2 - Hệ thống Thông tin Marketing và...
119      hoàng văn vinh     2013-12-19     1.643     52

Nhập môn quản trị Marketing

Nhập môn quản trị Marketing
Nhập môn quản trị Marketing

Nhập môn quản trị Marketing
31      hoàng văn vinh     2013-12-21     2.664     88