Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Lý thuyết Marketing

Bạn chọn:

TÀI LIỆU MARKETING CĂN BẢN

TÀI LIỆU MARKETING CĂN BẢN
TÀI LIỆU MARKETING CĂN BẢN

TÀI LIỆU MARKETING CĂN BẢN
20      Hồ Anh Tuấn     2013-12-19     4.895     212

Tính huống

Tính huống
Tính huống

Sự nổi dậy của nhãn hiệu Thỏ - câu chuyện marketing
2      Hồ Anh Tuấn     2013-12-04     1.032     28

Trắc nghiệm Marketing

Trắc nghiệm Marketing
Trắc nghiệm Marketing

Chương 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING     I. Câu hỏi lựa chọn: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất     1.  Trong một tình huống marketing cụ thể thì marketing là công việc...
34      Hồ Anh Tuấn     2013-12-04     1.136     39

Quản trị Marketing - Philip Kotle

Quản trị Marketing - Philip Kotle
Quản trị Marketing - Philip Kotle

Cuốn sách này tập trung vào việc lập kế hoạch, tiến hành thực hiện và kiểm soát các nguồn lực hợp tác với mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá các cơ hội thị trường toàn cầu. Cuốn sách đánh
501      Hồ Anh Tuấn     2013-12-04     1.363     87

Unilever Social media guidelines

Unilever Social media guidelines
Unilever Social media guidelines

Tài liệu về marketing của công ty Unilever
21      Hồ Anh Tuấn     2013-12-04     1.309     30

Quản trị Marketing

Quản trị Marketing
Quản trị Marketing

Bài giảng môn quản trị Marketing của Th. Sỹ Đỗ Khắc Xuân Diễm của trường Đại Học Mở
74      Lương Thị Ly Na     2013-12-04     2.928     148