Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Kỹ năng lãnh đạo

Bạn chọn:

QUẢN LÝ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO NHÀ QUẢN LÝ

QUẢN LÝ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO NHÀ QUẢN LÝ
QUẢN LÝ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO...

Việc quản lý nhân sự hiệu quả có nghĩa là tạo động lực và khuyến khích nhân viên làm việc bằng cách cho họ thấy giá trị bản thân và vị trí quan trọng của họ trong công việc. Cách tốt nhất để thực sự khuyến khích nhân viên ...
4      Super User     2013-02-20     1.542     22

Quản lý Nhân sự Năm cần và ba chú ý trong quản lý nhân viên

Quản lý Nhân sự Năm cần và ba chú ý trong quản lý nhân viên
Quản lý Nhân sự Năm cần và ba chú ý trong quản lý...

Việc thực hiện thành công bất kỳ mục tiêu nào cũng đều đòi hỏi phương pháp quản lý khoa học và biện pháp thực hiện hợp lý. Quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp cũng vậyTrước tiên, việc quản lý và dùng người của các doanh ...
5      Super User     2013-02-20     1.137     20

Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý
Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý...

Khả năng lãnh đạo là phẩm chất quan trọng nhất của một nhà quản trị doanh nghiệp. Dù cho loại hình doanh nghiệp của bạn như thế nào, dù chỉ có một vài hay có tới 50 nhân viên, bạn cũng cần có khả năng lãnh đạo ở một mức độ ...
4      Super User     2013-02-20     1.156     23

Thể hiện sự tự tin tố chất người lãnh đạo

Thể hiện sự tự tin tố chất người lãnh đạo
Thể hiện sự tự tin tố chất người lãnh đạo...

Biết cách thể hiện tự tin trước đám đông là một trong những tố chất của người lãnh đạo. Vậy khi còn là một sinh viên hoặc là người mới đi làm, bạn nên làm thế nào để thể hiện được sự vượt trội của bạn trong đám đông ...
4      Super User     2013-02-20     1.125     20

Thể hiện sự tự tin: tố chất người lãnh đạo

Thể hiện sự tự tin: tố chất người lãnh đạo
Thể hiện sự tự tin: tố chất người lãnh đạo...

Thể hiện sự tự tin: tố chất người lãnh đạo. Biết cách thể hiện tự tin trước đám đông là một trong những tố chất của người lãnh đạo. Vậy khi còn là một sinh viên hoặc là người mới đi làm, bạn nên làm thế nào để thể ...
2      Super User     2013-02-20     1.333     19

Cố vấn nghề nghiệp Kỹ năng thiết yếu của người lãnh đạo

Cố vấn nghề nghiệp Kỹ năng thiết yếu của người lãnh đạo
Cố vấn nghề nghiệp Kỹ năng thiết yếu của người...

Cố vấn nghề nghiệp (Mentoring) là một kỹ năng thiết yếu của người lãnh đạo. Bên cạnh việc quản lý và động viên tinh thần làm việc, người lãnh đạo – cố vấn (mentor) còn có nhiệm vụ giúp đỡ người được cố vấn (mentee) học ...
7      Super User     2013-02-20     1.398     20

Kỹ năng lãnh đạo tốt

Kỹ năng lãnh đạo tốt
Kỹ năng lãnh đạo tốt

Kỹ Năng Lãnh Đạo - Các phong cách lãnh đạo: Phong cách lãnh đạo của một cá nhân là dạng hành vi của người đó thể hiện các nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt động của những người khác. Phong cách lãnh đạo là cách thức làm việc của ...
8      Super User     2013-02-20     1.166     19

Lãnh đạo bằng quy chế thưởng-phạt

Lãnh đạo bằng quy chế thưởng-phạt
Lãnh đạo bằng quy chế thưởng-phạt

Lãnh đạo theo quy chế thưởng - phạt là gì? Phong cách lãnh đạo này có nét đặc trưng cơ bản là sử dụng những nguyên tắc khen thưởng - "trừng phạt" đã đề ra để đạt được sự đồng thuận từ nhân viên. Phong cách lãnh đạo bằng ...
5      Super User     2013-02-20     2.321     29