Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Kỹ năng lãnh đạo

Bạn chọn:

Thuyết nhu cầu của Maslow về kỹ năng động viên nhân viên.

Thuyết nhu cầu của Maslow về kỹ năng động viên nhân viên.
Thuyết nhu cầu của Maslow về kỹ năng động viên...

Thuyết nhu cầu của A. Maslow là thuyết đạt tới đỉnh cao trong việc nhận dạng các nhu cầu tự nhiên của con người nói chung. Cho đến nay, chưa có thuyết nào thay thế tốt hơn thuyết này mặc dù cũng có khá nhiều “ứng cử viên có ý ...
2      Super User     2013-01-28     4.446     234

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN...

Chương này bắt đầu bằng giải thích một số khái niệm cơ sở về sự lãnh đạo. Các khái niệm lãnh đạo cơ sở được sử dụng để phát triển và mô tả mô hình lãnh đạo đối với nhà quản trị bán hàng. Tổ chức mô hình này ...
16      Super User     2013-01-28     3.091     169

Các lãnh đạo: hãy lắng nghe nhân viên bán hàng

Các lãnh đạo: hãy lắng nghe nhân viên bán hàng
Các lãnh đạo: hãy lắng nghe nhân viên bán hàng ...

Những người bán hàng giỏi nhất của bạn sở hữu rất nhiều kiến thức về việc làm thế nào để kết nối và khuyến khích mọi người - và có thể đưa công ty phát triển cao hơn. Nhưng họ ít khi chia sẻ những kiến thức của họ với ...
5      Super User     2013-01-28     2.413     81

5 cách làm hài lòng khách hàng

5 cách làm hài lòng khách hàng
5 cách làm hài lòng khách hàng

5 cách làm hài lòng khách hàng
3      Super User     2013-01-28     4.160     63