Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Kỹ năng lãnh đạo

Bạn chọn:

Kỹ năng: Phát triển năng lực lãnh đạo từ xa

Kỹ năng: Phát triển năng lực lãnh đạo từ xa
Kỹ năng: Phát triển năng lực lãnh đạo từ...

Năng lực lãnh đạo từ xa chỉ việc xây dựng các mối quan hệ với những người không nằm trong môi trường ngay gần anh. Lãnh đạo từ xa là một thách thức ngày càng tăng. Hiện nay, có rất nhiều người thực hiện công việc của họ ngay ...
7      Super User     2013-03-15     1.489     41

Lãnh đạo nhiều hơn và quản lý ít hơn

Lãnh đạo nhiều hơn và quản lý ít hơn
Lãnh đạo nhiều hơn và quản lý ít hơn

1. Lãnh đạo: Nhà quản lý thường làm rối mọi việc, nhà lãnh đạo tạo cảm hứng để mọi người làm việc. Nhà lãnh đạo là những người tạo cho mọi người cảm hứng làm việc bằng tầm nhìn sáng suốt của họ để chỉ ra những cách ...
5      Super User     2013-03-15     1.454     45

Phầm chất của người lãnh đạo

Phầm chất của người lãnh đạo
Phầm chất của người lãnh đạo

Vậy người lãnh đạo cần những phẩm chất gì chúng ta sẽ làm rõ những phẩm chất sau: Những phẩm chất cần thiết, Khả năng gây ảnh hưởng đến người khác, Khả năng khơi dậy niềm tin ở người khác, Tính kiên định, Khả năng quản ...
5      Super User     2013-03-15     1.463     41

Phát triển người khác thành lãnh đạo

Phát triển người khác thành lãnh đạo
Phát triển người khác thành lãnh đạo

Một trong những thực tế bất biến của việc lãnh đạo là anh không thể một mình thực hiện việc lãnh đạo. Nhà lãnh đạo và những người ủng hộ họ tạo nên một lực lượng lãnh đạo. Cả hai đều có đóng góp cho quá trình này. Lãnh ...
5      Super User     2013-03-15     1.537     41

Sát cánh bên các nhà lãnh đạo

Sát cánh bên các nhà lãnh đạo
Sát cánh bên các nhà lãnh đạo

Làm những việc cần thiết Những nhà lãnh đạo giỏi không hỏi mình “Tôi muốn làm gì?” mà thay bằng câu “Tôi cần làm những gì?”. Bởi lẽ họ luôn thực hiện công việc theo hướng thuận lợi cho họ. Họ không làm nếu như họ không ...
5      Super User     2013-03-15     1.391     37

7 bước để có được sự lãnh đạo bằng tính nhân vǎn

7 bước để có được sự lãnh đạo bằng tính nhân vǎn
7 bước để có được sự lãnh đạo bằng tính nhân...

Ông Alfred Herrhausen làm việc cho Ngân hàng Deutsche Bank đã từng nói: "Tựu trung lại, tất cả những vấn đề của nền kinh tế đều xuất phát từ vấn đề của các nhân viên." Bài học đó đang là hiện thực ngày nay và điều ngược lại ...
5      Super User     2013-03-15     1.317     40

Để làm người quản lý giáo dục tốt.

Để làm người quản lý giáo dục tốt.
Để làm người quản lý giáo dục tốt.

Lãnh đạo, quản lý cũng là một nghề, một khoa học và một nghệ thuật. Quản lý giáo dục cũng vậy. Song do đặc thù cuả lực lượng giáo dục là lực lượng trí thức, hoạt động giáo dục là lao động nhằm hình thành và hoàn thiện nhân ...
9      Super User     2013-03-14     1.389     36

Học gì từ phong cách quản lý của người Nhật

Học gì từ phong cách quản lý của người Nhật
Học gì từ phong cách quản lý của người Nhật...

Sự thành công thần kỳ của công nghiệp Nhật sau chiến tranh đã được chỉ rõ là nhờ "lean production" (một phương thức sản xuất xuất phát từ Nhật Bản, sản xuất tuần tự, theo nhu cầu, dễ thay đổi, ngược với kiểu sản xuất dây ...
5      Super User     2013-03-14     1.804     53