Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Xác suất - Thống kê

Bạn chọn:

12 Bài tập Nguyên lý thống kê

12 Bài tập Nguyên lý thống kê

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 12 BÀI TẬP MÔN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - có lời giải. Đây là tài liệu sẽ giúp ích được nhiểu cho các bạn đang học môn...
16      Nguyễn Hưng     2016-01-28     35.683     2.903

Đề thi kết thúc môn Xác suất thống kê - ĐHKHTN

Đề thi kết thúc môn Xác suất thống kê - ĐHKHTN

Đề thi kết thúc môn Xác suất thống kê, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm học 2010-2011
1           2016-01-27     3.821     115

Tóm tắt công thức Xác Suất Thống Kê

Tóm tắt công thức Xác Suất Thống Kê


16      Nguyễn Thị Mỹ Trân     2016-01-29     5.966     571

Đề thi môn Xác suất - Thống kê trường CN Bưu chính viễn thông

Đề thi môn Xác suất - Thống kê trường CN Bưu chính viễn thông
Đề thi môn Xác suất - Thống kê trường CN Bưu...

Đề thi đại học môn Xác suất - Thống kê trường học viên Công nghệ BƯu chính Viễn Thông
1      Chu Thúy Hồng     2015-08-07     5.798     219

Hướng dẫn học Xác suất Chương 3 Các quy luật phân phối xác suất

Hướng dẫn học Xác suất Chương 3 Các quy luật phân phối xác suất

Hướng dẫn học Xác suất Chương 3 Các quy luật phân phối xác suất của ThS Phạm Trí Cao
16      võ thị thanh diễm     2015-08-07     8.252     468

Hướng dẫn học Xác suất Chương 2 Đại lượng ngẫu nhiên

Hướng dẫn học Xác suất Chương 2 Đại lượng ngẫu nhiên

Hướng dẫn học Xác suất Chương 2 Đại lượng ngẫu nhiên của ThS Phạm Trí Cao
17      võ thị thanh diễm     2015-08-07     9.387     526

Hướng dẫn học Xác suất - Chương 1 Xác suất của biến cố

Hướng dẫn học Xác suất - Chương 1 Xác suất của biến cố

Hướng dẫn học Xác suất thống kê Chương 1 xác suất của biến cố của ThS Phạm Trí Cao
38      võ thị thanh diễm     2015-08-07     4.113     345

Đề thi xác suất thống kê

Đề thi xác suất thống kê
Đề thi xác suất thống kê

Tài liệu tham khảo về  4 đề thi Xác suất - Thống kê
12      Chu Thúy Hồng     2015-08-07     6.359     312