Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Thị trường Bất động sản

Bạn chọn:

Đề thi: Nguyên lý định giá tài sản

Đề thi: Nguyên lý định giá tài sản

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp ĐỀ THI MÔN: NGUYÊN LÝ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN - năm 2012 của Học viện Ngân hàng. Đề thi này có...
3      Nguyễn Hưng     2016-01-09     2.641     34

Đề thi: Tài chính doanh nghiệp

Đề thi: Tài chính doanh nghiệp

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 03 bài...
6      Nguyễn Hưng     2016-01-30     1.316     11

Đề thi: Kế toán quản trị

Đề thi: Kế toán quản trị

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi 02 bài tập.
4      Nguyễn Hưng     2016-01-30     1.397     14

Đề thi: Phân tích tài chính

Đề thi: Phân tích tài chính

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán ĐỀ THI MÔN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Đề thi này có 02 bài...
2      Nguyễn Hưng     2016-01-09     1.394     13

Kế toán Hành chính sự nghiệp

Kế toán Hành chính sự nghiệp

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 03 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 02 bài...
9      Nguyễn Hưng     2016-01-09     1.454     19

Đề thi: Kế toán tài chính

Đề thi: Kế toán tài chính

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 05 câu trắc nghiệm và 01...
8      Nguyễn Hưng     2015-12-12     1.342     13

Đề thi: Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đề thi: Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Đề số 01 có 02 yêu cầu, đề số 2...
4      Nguyễn Hưng     2015-12-12     1.963     28

Đề thi: Kế toán máy

Đề thi: Kế toán máy

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 06 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN MÁY (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 5 yêu cầu.
12      Nguyễn Hưng     2015-11-19     1.952     112