Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Tín dụng - Ngân hàng

Bạn chọn:

Trắc nghiệm tín dụng ngân hàng

Trắc nghiệm tín dụng ngân hàng

Bài tập Trắc nghiệm tín dụng ngân hàng
26      võ thị thanh diễm     2016-01-30     3.642     209

Đề thi 37 câu môn kinh tế vĩ mô

Đề thi 37 câu  môn kinh tế vĩ mô

giới thiệu tới bạn đọc 37 câu môn kinh tế vĩ mô. chúc các bạn thi tốt
16      lương lê hương mai     2015-03-14     1.799     44

Đề thi kết thúc môn mô hình toán

Đề thi kết thúc môn mô hình toán

Đề thi kết thúc môn mô hình toán dành cho hệ đại học trường đại học ngân hàng, mời các bạn cùng tham khảo và giải đề. chúc các bạn học và thi có...
1      lương lê hương mai     2015-03-14     1.867     12

1081 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tài chính, kinh tế, ngân hàng + Đáp án

1081 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tài chính, kinh tế, ngân hàng + Đáp án
1081 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tài chính,...

Mời các bạn tham khảo 1081 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tài chính, kinh tế, ngân hàng + Đáp án. Tài liệu rất bổ ích và đầy đủ nhé.
192      nhungbt171...     2014-11-22     5.746     272

85 Câu trắc nghiệm tiếng anh về ngân hàng

85 Câu trắc nghiệm tiếng anh về ngân hàng
85 Câu trắc nghiệm tiếng anh về ngân...

Mời các bạn tham khảo 85 Câu trắc nghiệm tiếng anh về ngân hàng
15      nhungbt171...     2014-10-27     1.716     49

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nước ta hiện nay

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nước ta hiện nay
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế...

Thuế ra đời và phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nước và là một đòi hỏi khách quan đối với sự tồn tại của Nhà nước đó. Do vậy, thuế...
99      nhungbt171...     2014-09-20     1.950     21

Bản Dịch Tiếng Việt Basel II

Bản Dịch Tiếng Việt Basel II

Phần 1: Phạm vi áp dụng     A. Giới thiệu    B. Các công ty con về ngân hàng, chứng khoán và tài chính...
278      Võ Tây Thi     2014-11-24     16.616     2.211

Đề thi kế toán ngân hàng

Đề thi kế toán ngân hàng

Đề thi kết thúc học phần môn kế toán ngân hàng
2      lương lê hương mai     2014-08-22     4.327     64