Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Thị trường chứng khoán

Bạn chọn:

177 bài tập (có lời giải) môn: Phân tích và đầu tư chứng khoán

177 bài tập (có lời giải) môn: Phân tích và đầu tư chứng khoán

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính BÀI TẬP MÔN: PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN. Tài liệu này gồm có 177 bài tập (có lời...
92      Nguyễn Hưng     2016-01-23     12.238     1.769

Sổ tay chứng khoán

Sổ tay chứng khoán

Sổ tay CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN là cẩm nang giúp cho mọi người trang bị được cho mình những sự hiểu biết về chứng khoán và cách thức chơi chứng khoán có hiệu quả. Tài liệu này...
154      Nguyễn Hưng     2016-01-23     2.044     204

Định giá các chứng khoán dài hạn

Định giá các chứng khoán dài hạn

Bài giảng chuyên đề ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN (dạng slide chuyển sang định dạng PDF) của TS.Nguyễn Văn Thuận cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản như: - Các khái niệm về giá trị. - Định...
70      Nguyễn Hưng     2015-06-06     2.369     145

Bài giảng phân tích kỹ thuật trong phân tích và đầu tư chứng khoán

Bài giảng phân tích kỹ thuật trong phân tích và đầu tư chứng khoán

Trong tài chính, phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích chứng khoán dự báo hướng của giá cả thông qua việc nghiên cứu các dữ liệu thị trường...
48      Trần Trung Thái     2015-05-23     3.386     362

Thị trường chứng khoán (TC-NH)

Thị trường chứng khoán (TC-NH)

Bài giảng THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN của TS.Nguyễn Thị Bích Loan gồm có 6 chương: - Chương 1: Thị trường tài chính. - Chương 2: Thị trường chứng khoán. - Chương 3: Chứng khoán và giao...
146      Nguyễn Hưng     2015-06-06     3.204     263

Thị trường chứng khoán (Slide)

Thị trường chứng khoán (Slide)

Slide bài giảng THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN của giảng viên Nguyễn Thu Hằng gồm có 5 chương: Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán. Chương 2: Hàng hóa trên thị trường chứng khoán - Cổ...
467      Nguyễn Hưng     2015-06-06     2.687     185

Thị trường chứng khoán (BGTCNH)

Thị trường chứng khoán (BGTCNH)

Bài giảng THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN gồm có 2 bài: - Bài 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán. Trong bài này, tác giả cung cấp cho người học những sự hiểu biết về khái niệm, chủ...
33      Nguyễn Hưng     2015-06-06     1.867     83

Slide: Thị trường chứng khoán

Slide: Thị trường chứng khoán

Tài liệu Slide bài giảng "Thị trường chứng khoán" trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về chứng khoán và thị trường chứng khoán – một trong những kênh huy động vốn quan trọng nhất...
145      Nguyễn Hưng     2015-02-06     4.101     394