Đăng nhập   |   Đăng ký

Visual Studio! Mọi người cùng nhau nghiên cứu nhé

Dành cho tất cả mọi người cùng nhau nghiên cứu về Visual Studio!
Thảo luận bắt đầu bởi Hùng Nguyễn , trên 2323 ngày trước
Bạn cần phải là một thành viên của nhóm này trước khi bạn có thể tham gia vào cuộc thảo luận này
Nguyễn Xuân Hùng
Visual Studio 2012 đã được Microsoft ra mắt chính thức cũng vài tháng rồi. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn link tải tất cả các phiên bản visual studio 2012 và số serial đăng ký cho từng phiên bản.

Nếu bạn chưa rành về các phiên bản visual studio và không biết tải phiên bản nào, mình khuyên bạn nên chọn tải bản Ultimate hoặc Express For Windows Desktop nhé

Visual Studio Ultimate 2012 + Serial Key
Link MS: http://download.microsoft.com/download/D/B/0/DB03922C-FF91-4845-B7F2-FC68595AB730/VS2012_ULT_enu.iso

Số serial key:
MH2FR-BC9R2-84433-47M63-KQVWC

Visual Studio Professional 2012 + Serial key
Link MS: http://download.microsoft.com/download/D/E/8/DE8E42D8-7598-4F4E-93D4-BB011094E2F9/VS2012_PRO_enu.iso
Số serial key:
4D974-9QX42-9Y43G-YJ7JG-JDYBP

Visual Studio Team Foundation Server 2012 + Serial Key
Link MS: http://download.microsoft.com/download/a/c/f/acfefce0-9bc1-4f8c-80b8-06a0929ed926/vs2012_tfs_enu.iso
Số Serial Key:
BVGTF-T7MVR-TP46H-9Q97G-XBXRB

Visual Studio Express 2012

Đây là phiên bản Microsoft cung cấp miễn phí cho lập trình viên

Visual Studio Express 2012 for Web:
Link MS: http://download.microsoft.com/download/9/a/f/9af3cec7-468a-459a-b5f3-16067daa43a5/vs2012_webexp_enu.iso

Visual Studio Express 2012 for Windows 8:
Link MS: http://download.microsoft.com/download/6/e/c/6ec5b3cf-cc0d-448a-9846-8af059de7f72/vs2012_winexp_enu.iso

Visual Studio 2012 Express for Windows Desktop:
Link MS: http://download.microsoft.com/download/1/F/5/1F519CC5-0B90-4EA3-8159-33BFB97EF4D9/VS2012_WDX_ENU.iso

Visual Studio Express 2012 for Windows Phone:
Link MS: http://download.microsoft.com/download/9/3/8/938A5074-461F-4E3D-89F4-5CE2F42C1E36/fulltril30/iso/wpsdkv80_enu1.iso

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012:
Link MS: http://download.microsoft.com/download/2/5/7/2574813c-972d-4943-96f9-aceaa52f0740/vs2012_tfs_exp_enu.iso
2323 ngày trước