Đăng nhập   |   Đăng ký
Lưu ý
  • Đây là một nhóm tư nhân. Bạn sẽ phải là một thành viên của nhóm này để xem nội dung của nhóm.

Công Nghệ Thông Tin (Riêng tư)

Tùy chọn nhóm

Công Nghệ Thông Tin
Thể loại:
Tạo:
Thứ tư, 25 Tháng 12 2013
Quản trị nhóm:
cùng nhau học, nghiên cứu ngành Công Nghệ Thông Tin