Đăng nhập   |   Đăng ký

4 video cho "định tuyến"

Định tuyến tĩnh giữa 2 Router 2500
Đăng bởi ltquyet • 01/04/2014 18:48:45 • 136 lượt xem
- Cấu hình 2 Router Cisco 2500
- Định tuyến trên 2 Router
Thiết lập đường đi mặc định trên ROUTER Cisco 2500
Đăng bởi ltquyet • 31/03/2014 20:54:15 • 174 lượt xem
Cấu hình đường đi mặc định trên Router
Thiết lập định tuyến tĩnh trên 2 Router mềm
Đăng bởi ltquyet • 31/03/2014 20:52:33 • 603 lượt xem
- Video hướng dẫn các bước để cấu hình định tuyến tĩnh trên máy Server 2k3 làm Router mềm.
Thiết lập định tuyến động trên 2 router mềm
Đăng bởi ltquyet • 29/03/2014 13:39:32 • 154 lượt xem
Cấu hình định tuyến động trên 2 server 2k3 làm Router