Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "Ứng dụng Winrar"

Cách nén và giải nén tập tin, thư mục - WinRar
Đăng bởi analphatek • 05/05/2015 15:34:51 • 1 lượt xem
Ứng dụng Winrar dùng để thu nhỏ kích thước của một hay nhiều folder/tập tin nhằm mục đích sao chép, di chuyển nhanh, tiết...